česky - english

Insolvenční zákon ulehčí práci obchodníkům s chudobou. Zásadní problém je v prodejích majetku mimo dražbu

2019-05-03

PRAHA, 3. května 2019 – Již za měsíc má vstoupit v platnost novela insolvenčního zákona, za niž se zasadil předseda vlády Andrej Babiš. Nadační fond proti dluhové pasti zákon podrobně analyzoval a odhalil jednu zásadní chybu, z níž by těžili jen a pouze obchodníci s chudobou. Situace se zadlužením osob je přitom v Česku alarmující, počet lidí s nejméně jednou exekucí atakuje hranici 900 000.

„Nově insolvenční správce neprodá nemovitost, jen pokud se proti tomu zajištěný věřitel neohradí. Ten k tomu nemá sebemenší důvod, a obrání dlužníka o střechu nad hlavou tak proběhne ještě snáze než v minulosti. Sluší se doplnit, že tento prodej mimo dražbu je zpravidla uskutečněn za cenu nižší než tržní, což zákon umožňuje v § 289 odst. 2, aniž by k tomu potřeboval souhlas soudu, viz § 293 odst. 2,“ popsal evidentní budoucí průběh zacházení s dlužníky David Bascheri z Nadačního fondu proti dluhové pasti.

Ve stále platném insolvenčním zákonu v § 408 odst. 3 doslovně stojí: „Majetek, který slouží k zajištění, insolvenční správce po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zpeněží jen na žádost zajištěného věřitele.“ Jenže novela vše řeší jinak. Úprava, která je součástí novely s plánovanou platností od 1. června 2019, praví: „Majetek, který slouží k zajištění, insolvenční správce po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zpeněží, ledaže zajištěný věřitel požádá, aby tento majetek zpeněžen nebyl.“

Je zcela běžnou praxí, že banky postupují své zajištěné sporné pohledávky nejen ze spotřebitelských a hypotečních úvěrů společnostem s pochybnou pověstí i vlastnickou strukturou, jako například IT Credit či Qi investiční. Ty se posléze po násobném navýšení dlužné sumy snaží dlužníka připravit i o střechu nad hlavou. Nadační fond proti dluhové pasti eviduje mnoho těchto případů a všímá si několika praktik, které obchodníci s chudobou uplatňují při vymáhání peněz.

Jednou z nich je uvržení dlužníka do insolvence/konkurzu. Insolvence je prostředek, jak dlužníka, který vlastní nemovitý majetek, o něj a o finance snadno a rychle připravit. Pokud věřitel podá na dlužníka insolvenční návrh, dlužník záhy zjistí, že insolvence je mnohem horší než exekuce,“ upozornil David Bascheri z Nadačního fondu proti dluhové pasti. Novelu insolvenčního zákona vyhlížel s nadějí, že pomůže lidem v těžké situaci. Už dosud byl totiž obchodníky s chudobou zneužíván. Banky si totiž své zajištěné úvěry vymohou vždy, přestože veřejně tvrdí opak.

Insolvenční zákon byl upraven tak, aby dlužník neměl právo ani možnost se bránit. Novela insolvenčního zákona, která odstranila jeho podstatnou vadu, tedy že dlužník nemá žádné právo bránit se sporné pohledávce podáním žaloby, začne platit až v polovině letošního roku. Předchozí úprava byla v rozporu s Ústavou České republiky a tato vada zákona za celé roky nebyla napravena, až tři roky po vynesení závazného rozsudku Evropského soudního dvora,“ vyzdvihl David Bascheri i přínos novely a zároveň připomněl liknavý přístup českých zákonodárců.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee