česky - english

Ministři tápají v úvěrové problematice, Babiš chce řešit až dopady dluhových pastí

2019-04-24

PRAHA, 24. dubna 2019 – Nadační fond proti dluhové pasti přišel s průlomovým řešením, jak zabránit další vlně exekucí a zbytečnému zadlužování obyvatel České republiky. V otevřeném dopise oslovil s návrhem zákazu postupování pohledávek u spotřebitelských úvěrů přední veřejné činitele. První reakce ukazují, že se politici v problematice příliš neorientují, nebo navrhují řešení následků, nikoliv příčin dluhových pastí. Společnou řeč našel NFPDP se Starosty, s nimiž už absolvoval první jednání.

Na otevřený dopis zatím dostal David Bascheri z Nadačního fondu proti dluhové pasti tři odpovědi – od ministryně financí Aleny Schillerové, odstupujícího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a nejčerstvěji také od předsedy vlády Andreje Babiše. Všichni tři představitelé ANO se postavili k návrhu legislativní změny ve formě zákazu postupování pohledávek u spotřebitelských úvěrů spíše odmítavě.

„Dostali jsme alibistické odpovědi, které ukazují, že ministři nechápou podstatu celé problematiky a přehlížejí alarmující situaci s postupováním pohledávek. Pan Babiš pak zase chce řešit následky místo příčin dluhových pastí,“ mrzí Davida Bascheriho.

Jan Kněžínek ve svém textu mimo jiné píše: „Co se týče hmotněprávních předpokladů vedoucích k nadměrnému zadlužení osob, nelze se domnívat, že by tento problém mohl být vyřešen samotným zákazem postupování pohledávek. Samotné postoupení pohledávky totiž zásadně nemá vliv na její obsah. Nadto se lze domnívat, že by takové opatření mohlo představovat neproporcionální zásah do vlastnického práva věřitele.“

Na tato slova zareagoval David Bascheri následovně. „Naopak postoupení pohledávky zbavuje nového věřitele povinnosti zpovídat se ze sporného obsahu smluv a sankcí ujednaných původcem. Navíc nahrává tomu, že nový věřitel již není povinen jednat včas a očekávaně. Tedy tak, jak by dlužník očekával od toho, s kým smluvní vztah sjednal. Novému věřiteli pak narůstají již vyšší úroky s cílem získat celou zástavu, což by u původního majitele pohledávky bylo jen těžko obhajitelné. Smyslem našeho návrhu je především donutit věřitele vymáhat pohledávky včas a vlastním aparátem. Chceme, aby docházelo k dohodám mezi oběma stranami a aby se dál nevytvářel prostor pro spekulativní nárůst pohledávek. Původní věřitel by měl mít povinnost, nikoliv jen právo pohledávku vymáhat.“

Alena Schillerová nepodpořila návrh Nadačního fondu proti dluhové pasti s tímto vysvětlením: „V současnosti je na evropské úrovni připravovaná regulace sekundárního trhu s pohledávkami (nejen spotřebitelských úvěrů), jejímž důsledkem mimo jiné bude jednotné oprávnění k činnosti pro správce pohledávek a jejich kupce a sledování pohybu bankovních úvěrových pohledávek. Jelikož cílem návrhu směrnice je přeshraniční otevření a rozšíření sekundárního trhu s pohledávkami, je v současnosti předčasné navrhovat národní úpravu jdoucí spíše opačným směrem.“

David Bascheri za NFPDP na toto odpověděl: „Tato evropská úprava bude spíše hájit a podporovat zájmy zahraničních firem, které budou chtít vyvádět spekulativním způsobem získané peníze z České republiky. Česká republika se navíc zcela vymyká zvyklostem v Evropské unii, co se týče rozsahu a způsobu zadlužení fyzických osob.“

Andrej Babiš ve svém dopise zmínil, že řešení dopadů excesivního zadlužení osob vidí v chystané novele insolvenčního zákona. Stejně jako Alena Schillerová nicméně projevil zájem o dialog a požádal NFPDP o podrobná data k exekucím.

Mnohem otevřenější jsou navrhované legislativní změně Starostové, s nimiž se již zástupci Nadačního fondu proti dluhové pasti sešli a jednali o dalším postupu v této naléhavé záležitosti. Je nutné připomenout, že minimálně jednu exekuci má téměř 900 tisíc obyvatel České republiky a bez razantního řešení bude počet zadlužených lidí dál rychle narůstat.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee