česky - english

Otevřený dopis pro ústavní činitele

2019-03-05

 

Vážený pane prezidente,


za Nadační fond proti dluhové pasti (NFPDP) na Vás apeluji, abyste přispěl k zastavení obchodu s chudobou.  V České republice momentálně žije téměř 900 tisíc obyvatel s jednou či více exekucemi. Toto číslo je alarmující a znepokojivý fenomén českých dlužníků již poutá pozornost také v zahraničí. I tam se podivují nad skutečností, že v ekonomicky prosperující zemi tolik lidí padá do dluhových pastí.

Zatímco probíhá široká veřejná debata o dluhové amnestii, přicházím s konkrétním krokem, který neřeší následky exekucí, nýbrž jejich nejčastější příčinu.

Žádám, abyste se v souladu s §1881 občanského zákoníku zasadil o legislativní změnu, jež znemožní poskytovatelům spotřebitelských úvěrů prodej pohledávek.  Z dat a případů, které NFPDP nasbíral a analyzoval, totiž jednoznačně vyplývá, že v naprosté většině případů se obyvatelé České republiky ocitají v exekucích kvůli tomu, že jsou původní pohledávky postoupeny dalším společnostem. Dlužnou sumu razantně navýšenou o další úroky nevymáhá původní věřitel, nýbrž obchodníci s chudobou.


Už holý fakt, že společnosti akreditované k poskytování spotřebitelských úvěrů sahají k převodu pohledávek a tím roztáčejí mnohdy nezastavitelnou dluhovou spirálu, je zarážející. Až nepochopitelnou se pak zdá skutečnost, že banky, vnímané klienty jako důvěryhodný a seriózní partner, přistupují k tomuto kroku i v případě, kdy by se snadno mohly uspokojit prodejem zástavy. Popisovaná praxe zcela odporuje dobrým mravům a zároveň naprosto devalvuje smysl akreditace k poskytování spotřebitelských úvěrů. Případy, kdy se banka takto proviní vůči důvěře, kterou do ní klient vkládá, jsou nejen běžné, ale dokonce poměrně časté.


Mám za to, že by klient nikdy nepodepsal smlouvu s akreditovanou institucí, pokud by byť jen tušil riziko možného postoupení pohledávky bez ohledu na zástavu firmám s nekalými obchodními praktikami, jejichž společným jmenovatelem je ten nejpřízemnější cíl – vymámení co nejvyšší sumy z dlužníka. Obyvatelům České republiky se kvůli výše vysvětlenému společnému postupu bank a pochybných vymahačských společností stává, že místo původního dluhu musí splatit mnohonásobně vyšší částku. To je obyčejný obchod s chudobou.

Člověka s morálním kreditem nemůže nechat informace, že k něčemu takovému v České republice dochází, chladným. Měl by se pídit po řešení. Já vám jedno takové, elegantní, prosté a účelné, předkládám. Zasaďte se o to, aby poskytovatelé spotřebitelských úvěrů nemohli své pohledávky postupovat. Ať si nesou své podnikatelské riziko od začátku až do konce, ať dostojí obrazu, který si díky marketingové masáži u klientů vytvářejí, a hlavně ať nedostávají další a další obyvatele České republiky do zcela zbytečných exekucí.

Za Nadační fond proti dluhové pasti


David Bascheri

 

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee