česky - english

Zastavte obchod s chudobou, máme řešení, posílá NFPDP otevřený dopis prezidentovi a dalším

2019-03-05

PRAHA, 5. března 2019 – Téměř 900 tisíc lidí je v České republice v exekuci. Vážné finanční potíže mají další a další obyvatelé ČR, ve velkém se tu obchoduje s chudobou. Nadační fond proti dluhové pasti se otevřeným dopisem obrací na prezidenta, premiéra, šéfy politických stran i další důležité postavy veřejného dění a apeluje, aby znemožnili poskytovatelům spotřebitelských úvěrů přeprodávat pohledávky. Právě tímto krokem totiž podle NFPDP začíná většina příběhů končících exekucí.

Půjčil si 1,9 milionu korun, jako zástavou ručil bance vlastní střechou nad hlavou v hodnotě tří milionů, pak v jedné chvíli přestal úvěr splácet. Tak začíná story pana Romana. Banka, ověnčená mnoha oceněními, nejednala podle dobrých mravů a  nerozhodla se pro prodej nemovitosti, raději místo zpeněžení zástavy zvolila odprodej pohledávky pochybné vymahačské firmě. Ta pohledávku rozdělila a napočítala si ke každé části, tedy k dluhu, smluvním pokutám, úrokům a tak dále další úroky. Výsledek? Pan Roman nyní dluží 4,2 milionu Kč.

Přesně tak začíná také pro více než polovinu lidí s exekucí v České republice jejich strmá cesta k bídě. David Bascheri z Nadačního fondu proti dluhové pasti přišel s řešením. „Žádám, abyste se v souladu s §1881 občanského zákoníku zasadil o legislativní změnu, jež znemožní poskytovatelům spotřebitelských úvěrů prodej pohledávek,“ píše v otevřeném dopise adresovaném nejzásadnějším postavám veřejného dění. Dopis byl v plném znění poštou odeslán do rukou prezidenta, premiéra, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny, nejvyššího státního zástupce, guvernéra České národní banky i šéfů politických stran.

David Bascheri má za to, že jeho návrh pomůže odstranit nejčastější příčinu dluhových pastí. Instituce akreditované k poskytování spotřebitelských úvěrů by již nemohly postoupit pohledávky mnohdy pochybným firmám, jejichž jediným cílem je vymámit z dlužníka co nejvíce peněz. Banky by nesly plné podnikatelské riziko od začátku až do konce, postupovaly by podle dobrých mravů, dostály by důvěře vložené do nich klientem a mnohdy i svým marketingovým slibům.

Ředitel NFPDP ve stránkovém apelu zmínil, že je až neuvěřitelné, že akreditované instituce prodávají pohledávky i v případech, kdy by velmi snadno mohly dlužnou částku získat prodejem zástavy, zcela běžným právním institutem. A také cestou, s jakou klient při podpisu smlouvy počítá. „Mám za to, že by klient nikdy nepodepsal smlouvu s akreditovanou institucí, pokud by byť jen tušil riziko možného postoupení pohledávky bez ohledu na zástavu firmám s nekalými obchodními praktikami.“

David Bascheri dále upozornil, že za výše popsané praxe zcela pozbývá smyslu akreditovat instituce k poskytování spotřebitelských úvěrů.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee