česky - english

Společnost na klíč s kompletním administrativním servisem se stala trendem loňského roku

2009-01-07

PRAHA, 7. ledna 2009 – Levnější, jednodušší a efektivnější je podle odborníků nákup již založené kapitálové společnosti – společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti. S kompletním právním servisem – například změnou předmětu podnikání, jednatelů, dozorčí rady a dalších náležitostí – a sídlem firmy nabízejí profesionálové zájemcům navíc rovněž zajištění administrativního a účetního servisu během celé doby podnikání. 

Zájemce nemusí shánět statisíce či miliony na samo založení – společnost prostě za zlomek ceny odkoupí. Vlastní společnost ušitou na míru tak může kupující mít do dvou dnů od založení notářského zápisu. Kancelář samozřejmě ručí za správnost zápisu v obchodním rejstříku, registraci k dani z příjmu právnických osob, splacený základní kapitál a nezatíženost žádnými závazky.

„Součástí nákupu je převedení obchodních podílů, akcií a příprava účetnictví a kompletního spisu pro prodej. Nový majitel tak má v rukou právně naprosto čistou společnost, která nikdy nepodnikala. A hlavně jako advokátní kancelář garantujeme, že veškerý průběh je správný. Poptávka po tomto servisu byla vždy, ale za poslední rok vzrostla velmi významně – jde přibližně o třicet procent,“ popsal Petr Mašek, advokát a společník kanceláře Mašek advokáti.

Zájemce o společnost zařízenou takzvaně na klíč může využít i řady výhod. Sídlo své společnosti může ponechat v prostorách business centra BC Point, tedy v místě, kde je umístěna i advokátní kancelář, která za něj pak vyřizuje veškerý právní a administrativní servis. A to samozřejmě počínaje běžnou korespondencí, právním servisem během podnikání až po například zastupování před finančními úřady, soudy a tak dále.

„Na počátku nás ovšem udivilo, jak velký zájem je o tuto službu především od poptávajících z menších měst. Sídlo firmy mají v Praze, provozovnu pak doma – tedy kdekoli po republice. Je velmi překvapivé, jak často pro svůj záměr mít firmu v Praze uváděli závist a s tím související neshody se sousedy a podobně emoční důvody. Pokud má firma sídlo v Praze, vystupují před svými sousedy jako jednatelé, tedy zaměstnanci firmy, a závist kvůli úspěchu tím eliminují,“ vysvětlil Petr Mašek.

Novinkou v tomto trendu je též pořádání jednání a setkání například s dodavateli ve formálním sídle firmy, která má provozovnu jinde. V takovém případě si nový majitel společnosti najme za provozní náklady i jednací prostory, zajistí se mu občerstvení, audiovizuální vybavení, případně také právní či notářský servis.

„Poptávka po této službě je jak z pohledu obchodních, tak neobchodních společností. Neobchodní společnosti se dříve zakládaly například kvůli nákupu nemovitostí z řad cizinců. U obchodních společností je to velmi často imageový důvod – a tak se označení sídla firmy přesouvá na naši nemovitost v Praze,“ shrnul Petr Mašek, advokát a společník kanceláře Mašek advokáti.


O advokátní kanceláři Mašek advokáti, s. r. o.

Advokátní kancelář vznikla jako advokátní kancelář JUDr. Marta Ustrnulová v roce 1990. Později se připojila Mgr. Šimona Mašková a nakonec JUDr. Petr Mašek. Spojením dlouholeté praxe JUDr. Marty Ustrnulové a Mgr. Šimony Maškové spolu s JUDr. Petrem Maškem vznikla Ustrnulová, Mašek a spol., následně Mašek a spol. a nakonec Mašek advokáti, s. r. o.. Od počátku činnosti se věnovali restitučním případům, obchodnímu právu, pracovnímu právu, autorskému právu a ochraně osobnosti. JUDr. Petr Mašek zúročil své zkušenosti z mezinárodního obchodu v obchodních případech, společenstevním právu a při vymáhání pohledávek z mezinárodního pojištění podnikatelských rizik.

Spolupráce s londýnskými advokátními kancelářemi a kolegy z Nizozemska, Belgie, USA, Kanady a Německa se prolíná celou historií advokátní kanceláře Mašek advokáti, která tak zúročuje praxi Mgr. Šimony Maškové a JUDr. Petra Maška ve Velké Británii. V posledních pěti letech se advokátní kancelář profiluje jako specialista na vymáhání pohledávek velkých objemů, tedy kombinací systémového zpracování a individuálního přístupu.

Z prolnutí zahraničních kontaktů, obchodního práva a práva nemovitostí se vyvinuly dva produkty – úplné právní zázemí pro realitní kanceláře a komplexní právní a poradenský servis pro zahraniční investory na českém realitním trhu. Nevyhnutelně k této oblasti patří i agenda obchodního práva a práva obchodních společností, jakož i poskytování služeb business centra pro investory.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee