česky - english

Daně a vzdělávání: kursy pro zaměstnance před koncem roku pomáhají firmám snižovat daňový základ

2008-12-17

PRAHA, 17. prosince 2008 – Nejenom opulentními vánočními večírky mohou firmy před svátky potěšit své zaměstnance. V Česku koncem roku tradičně roste poptávka po manažerských kursech. Workshopy pro manažery střední úrovně i top management pomáhají zvýšit jejich dovednosti a pro mnohé společnosti je to výhodné i z daňových důvodů. Momentálně je největší zájem především o krizový management, řízení změn, optimalizace procesů a efektivitu pracovních míst.

„V současné době za přispění projektů financovaných Evropskou unií je téměř celý rok vytížený rovnoměrně. Snad jen prázdniny jsou o něco málo volnější. Poptávka po vzdělávacích kursech v posledních dvou měsících roku však tradičně stoupá o dvacet procent,“ řekl Petr Pavlík, majitel vzdělávací a poradenské společnosti Human´s Development.

Důvody jsou podle daňových poradců jednoznačné. „Pro zaměstnavatele půjde o daňové náklady na vzdělávání zaměstnance, uloží-li zaměstnavatel v roce 2008 vedoucím zaměstnancům prohloubit si kvalifikaci absolvováním intenzivního kursu manažerských dovedností, přičemž tento kurs uhradí zaměstnavatel přímo pořádající agentuře. Pro zaměstnance se bude jednat o příjem osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti, přičemž částky vynaložené zaměstnavatelem na prohlubování kvalifikace zaměstnance nevstupují do vyměřovacího základu zaměstnance pro stanovení výše odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění,“ potvrdil Petr Hruška, daňový poradce a majitel společnosti České daně.

Největší zájem je o dvoudenní až čtyřdenní Workshopy. Nejvyhledávanějšími tématy byly v průběhu roku Time Management, Leadership, Efektivní komunikace, Prezentační dovednosti v praxi, Koučink, Relax Management, Event Management a různé týmové aktivity.

„Zájem je rovněž o ucelené dlouhodobější manažerské programy jako TOP Management, Middle Management, HR management, Systemické koučování – koučování koučů. Většinou jde o komplexní manažerské programy, které se liší úrovní získaných dovedností potřebných pro různé skupiny manažerů,“ vysvětlil Petr Pavlík. „Po zpětných vazbách od jednotlivých účastníků lze říci, že zájem o tyto kursy je primárně díky ucelenosti a praktičnosti získaných dovedností s vysokou mírou použitelnosti v reálné praxi. Sekundárně je to způsob vedení tréninků a možnost navázat obchodní kontakty se svými budoucími spolužáky.“

Největší poptávka je v současnosti po kursech koučinku a time managementu. Kursy koučinku přitom navštěvují zájemci z odlišných oblastí. Často to jsou firemní koučové, trenéři, psychologové, manažeři všech úrovní, ale také různí specialisté a sportovci. Kurs může trvat od pěti dnů až po ucelených patnáct dnů tréninku.

„To klíčové, co kurs koučinku frekventantům nabízí, se dá nazvat změnou – myšlení, postupů, nadhledů v životě pracovním i soukromém,“ upřesnil Petr Pavlík. „Jde o rozšíření možností, svobodu v rozhodování. Co pak opravdu získají, je dovednost používat celou škálu otázek, umění naslouchat, koncentrovat se v nejrůznějších situacích, pracovat sami se sebou a na svém rozvoji, efektivně pomáhat lidem kolem sebe. Kurs posléze poskytuje možnost stát se koučem a pomáhat lidem ve firmě i mimo ni.“

Velmi populární jsou také kursy time managementu, kterých se zúčastňují zaměstnanci na všech úrovních od obchodních a asistentských pozic přes střední a vrcholový management až po projektové týmy. Optimální doba kursu time managementu je dva dny, ale s přidáním dalších zajímavých oblastí souvisejících s časem může trvat i pět dnů.

„Tento kurs může poskytnout rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což je základní předpoklad spokojenosti. Frekventant se prakticky naučí používat vhodný plánovací diář, ovládat svůj čas a mít jej pod kontrolou. Všechny tyto dovednosti vždy směřují k úspoře času a větší pohodě frekventanta,“ uzavřel Petr Pavlík, majitel vzdělávací a poradenské společnosti Human´S Development.


O společnosti HUMAN´S DEVELOPMENT

Společnost HUMAN´S DEVELOPMENT navazuje na 12leté zkušenosti známé vzdělávací agentury Human´S. Za své hlavní poslání považuje být profesionálním partnerem majitelům, manažerům a všem ostatním zaměstnancům v oblasti jejich rozvoje a rozvoje jejich kompetencí. Společnost se primárně zaměřuje na vrcholový management a lidi bezprostředně ovlivňující řízení, chod a rozvoj firem tak, aby se pevně ukotvily jejich silné stránky a aby nalezli způsoby řízení spojené s jejich kompetencemi.

Sekundárně a po vzájemné dohodě s vrcholovým managementem pak efektivně pracuje se všemi ostatními firemními strukturami, které se bezesporu podílejí na vytváření firemních cílů a hodnot. Záměrem je pracovat s těmito zaměstnanci tak, aby dostali účinné nástroje pro jejich naplnění.

Využívání a používání know-how podle nejnovějších poznatků a trendů je nutností a samozřejmostí. Díky dlouholetému působení v této oblasti rozvoje má společnost HUMAN´S DEVELOPMENT metodiku přizpůsobenou reálným potřebám zákazníků a trhu s důrazem na efektivitu využití.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee