česky - english

Moderní technologie ve výuce: české školky jsou lépe vybavené než ty v Rakousku nebo Velké Británii

2016-06-09

PRAHA, 9. června 2016 Stát ročně vydá na předškolní vzdělávání kolem 20 miliard korun. Většina peněz pokryje pouze provoz mateřských škol. Jen malá část tak zbude na investice. V posledních letech se ale objevuje nový trend – nákup interaktivních prvků pro předškolní děti. Jejich výběr je třeba důkladně zvážit. Tablety nebo interaktivní tabule jsou podle odborníků pro předškoláky naprosto nevhodné.

V České republice funguje přes 5200 mateřských škol. Většinu z nich provozují obce, které jsou závislé na zákonem daných finančních prostředcích od státu, které putují na platy učitelů a samotný provoz školky. Dalším zdrojem příjmů jsou různé dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ty už jsou zaměřeny na konkrétní rozvoj školek, například na nákup interaktivních pomůcek. V posledních letech stát vedle zřizování nových tříd investuje i do jejich vybavení. České mateřské školy tak například mají lepší vybavení než školky v sousedním Německu či Rakousku, pozadu je i Velká Británie. „V podstatě se jedná o země, které takzvaně usnuly na vavřínech. Mají dobrou ekonomickou situaci a nic je tak silně nemotivuje se rozvíjet. Jedná se například o Německo, Rakousko a Velkou Británii. Překvapivě je v bohatých rozvinutých zemích problém s tím, že jsou mateřské školy podfinancované. Obecně platí, že čím nižší stupeň vzdělávání, tím méně peněz na investice. Vybavení moderními technologiemi ve školských zařízeních v těchto zemích je minimální a na nižší úrovni než v České republice. Na druhou stranu velmi aktivní přístup k využití moderních technologií obecně začíná být znatelný v arabských státech a velmi otevřeny moderním technologiím jsou Litva, Lotyšsko i Estonsko,“ popsal Jaroslav Veselý, jednatel společnosti Projektmedia.

Nákup moderních technologií pro mateřské školy ale ani v Česku neprobíhá ideálním způsobem. Zpravidla se mateřinky rozhodnou pro nákup levných zařízení, která ale nesplní svůj účel. Navíc neplatí, že to, co je vhodné pro žáky základních škol, přispívá k rozvoji také předškolních dětí. „Trendem posledních let je pořizování interaktivních prvků už pro předškoláky. Mateřské školy ale musí pečlivěji zhodnotit jejich výběr. Během výuky ve školce je preferována spolupráce a možnost mít děti pohromadě. Tablety, které se používají na základních školách, spíš dítě uzavřou do vlastního světa a učí děti individualismu, což je pro předškolní děti zcela nevhodné. Hojně využívané jsou na základních školách také interaktivní tabule, ty ale neumožňují spolupráci žáků ve větších skupinách,“ vysvětlil Jaroslav Veselý.

Interaktivní tabule už se objevují i v předškolních zařízeních, pro malé děti s sebou ale nesou řadu nevýhod. „Interaktivní tabule nejsou mobilní, celá pracovní plocha je pro děti nedosažitelná a ztrácí kontext, je potřeba mít volnou plochu, kam tabuli přidělat, učitelka nemůže pracovat s celou skupinou dětí najednou, navíc práce u tabule není pro takhle malé děti přirozená. Oproti tomu interaktivní koberce, které se v mateřských školách objevují od roku 2013, představují pro předškolní děti nejvhodnější způsob výuky a možnost přirozeného rozvoje. Děti získávají nové poznatky v prostředí, které je pro ně nejpřirozenější – na zemi – a vlastně ani nevědí, že se něco učí,“ řekl Jaroslav Veselý, jednatel společnosti Projektmedia, která do mateřských škol distribuuje interaktivní koberec Magic Box.

Čím dříve děti získají zkušenosti s používáním digitálních pomůcek a naučí se jejich pomocí objevovat nové poznatky, tím snazší pro ně bude přechod do první třídy. „Předškolní období je pro vývoj dítěte velmi důležité. Dítě si začíná budovat celoživotní postoj a vztah ke vzdělávání. Podstatné je, aby pro něj přechod na základní školu byl co nejsnazší. Využívání interaktivních prvků je už v prvních třídách zcela běžné, pokud je dítě nezná, může pro něj být přechod z mateřské na základní školu náročnější. Navíc se zvyšují požadavky na jazykovou vybavenost dětí. Ještě před několika lety platilo, že se cizí jazyk dítě začne učit až na základní škole. Většina rodičů dnes už ale očekává, že základy cizích jazyků dítě získá v mateřské škole. Právě interaktivní prvky jsou velkým pomocníkem při výuce cizích jazyků u dětí, které ještě neumějí číst ani psát,“ uzavřel Jaroslav Veselý.


O společnosti PROJEKTMEDIA, www.projektmedia.cz

Společnost projektmedia působí na trhu prezentační a projekční techniky už od roku 2004 s cílem navržení komplexního řešení a následné realizace projektů ke spokojenosti zákazníků. Společnost získala dvacet certifikací, akreditací a osvědčení pro řízení kvality, prodej a provádění vzdělávacích programů.V roce 2013 se společnost stala výrobcem a výhradním distributorem úspěšného mobilního a interaktivního zařízení určeného pro výuku dětí – Magic Box.

O MAGIC BOXU, www.magbox.cz

Magic Box promění podlahu školky ve strhující interaktivní svět pro malé předškoláky s pracovní plochou o velikosti 200 x 125 cm. Mobilní skříňka v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s wifi a ozvučením. Jde o nenáročné mobilní zařízení bez nutnosti další instalace. Stačí připojit herní sestavu k elektrické zásuvce, zapnout ji a začít dětem promítat na měkkou projekční podložku cokoli, co se jinak běžně promítá na plátno či tabuli. Tím, že se projekce pro děti odehrává v jejich nejpřirozenějším herním prostředí, tedy na zemi, je i podle zkušených učitelek tou nejvhodnější formou projekce právě pro nejmenší děti. Počítač se ovládá jednoduchým elektronickým perem či z klávesnice. Zákazníci mohou vybírat ze dvou typů projekčních počítačů Magic Box a bohatého příslušenství. Pro výuku i hru jsou v nabídce desítky edukativních programů pro nejmenší děti i pro školáky. Společnost také nabízí možnost instalace a zaškolení v práci s Magic Boxem.

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

·         Prvním oceněním, které Magic Box získal, byla cena Grand Prix na veletrhu For Toys v roce 2013.

·         V červnu 2014 byla firmě za Magic Box udělena Zlatá medaile, a tak může v České republice i zahraničí nosit označení Český výrobek.

 

·         Ve velké mezinárodní konkurenci uspěl Magic Box na veletrhu BETT 2015 v Londýně, kde se stal jedním z finalistů inovační novinky roku.

·         V prosinci 2014 se firma projektmedia díky svému edukativnímu řešení Magic Box stala Vizionářem pro rok 2014 za společenský přínos pro oblast vzdělávání.

·         Magic Box se v únoru roku 2015 stal vítězem kategorie Inovační hvězda v soutěži Česká inovace 2014.

·         Magic Box se zúčastnil 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015 a byl mezi 20 nejúspěšnějšími projekty v tomto ročníku soutěže.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee