česky - english

Commerzbank významně rozšiřuje své aktivity v Praze

2016-06-02

●   Banka zřizuje v Praze operační centrum Trade Finance a vytváří nová pracovní místa

●   Praha si tak upevňuje strategickou pozici mezi zahraničními zastoupeními Commerzbank

Commerzbank spojí činnosti dokumentárních obchodů a záruk pro Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko v operačním centru Trade Service Hub. Při volbě místa se Praha prosadila díky velmi dobrým rámcovým podmínkám. Rozhodující byla existence plně funkční a dlouhá léta etablované pobočky a týmu pracovníků v oblasti financí v regionu. „Díky mezinárodnímu prostředí v pražské pobočce je pro nás snadné najít a získat nové pracovníky s odpovídajícím know-how a nezbytnými jazykovými znalostmi,“ řekl Michael Krüger, Country CEO Commerzbank pro Českou republiku a Slovensko.

 

„Naši klienti budou mít v budoucnu vedle svého lokálního poradce v příslušné zemi i odborného specialistu v Praze. Doklady mohou dodat tak, jak jsou zvyklí, prostřednictvím pobočky Commerzbank v daném místě. Pro každou zemi jsme navíc zřídili lokální Hotline, která klienta spojí za místní poplatky s experty v Praze,“ vysvětlil Michael Krüger.

 

Pražská pobočka se opírá o zkušenosti s projektem Group Finance Eurohub, který zahájil svou činnost již na konci roku 2015. Cílem projektu bylo sloučit činnosti v oblasti financí z různých evropských lokalit banky, především z Londýna a Lucemburska. Finanční aktivity banky budou ještě transparentnější a banka tak bude moci využít vzniklé synergie. V rámci Eurohub dojde k podstatnému navýšení počtu pracovních míst. Již bylo do Prahy převedeno 20 pozic ze západní Evropy. Projekt bude pokračovat až do roku 2017.

 

Na podzim 2015 navíc Commerzbank převedla 159 zaměstnanců IT divize do nově založené společnosti koncernu Commerz Systems GmbH. Ta má na starosti vývoj aplikací, testování a provoz komplexních bankovních uživatelských programů. Výrazný růst Commerz Systems GmbH očekává Commerzbank i v roce 2016.

 

„Rok 2015 přinesl pražské pobočce také pozitivní výsledky v produktových oblastech. Došlo k nárůstu výnosů z poplatků a provizí primárně v oblasti Trade Finance, v domácím i zahraničním platebním styku a v oblasti záruk. Díky nízké úrovni úroků, stejně jako rostoucí ekonomice, trvala i v roce 2015 zvýšená poptávka po akvizičních a investičních úvěrech,“ přibližuje Michael Krüger hospodářské výsledky Commerzbank za rok 2015. Kvalita úvěrového portfolia pražské pobočky zůstává i nadále vysoká. O tom podle Michaela Krügera svědčí nízký podíl úvěrů v selhání na celkovém úvěrovém portfoliu, který k 31. 12. 2015 činil 5,6 %. *

 

·         5,5 % dle ČBA k 31. 1. 2016


O Commerzbank

Commerzbank AG je vedoucí bankou s mezinárodní působností ve více než 50 zemích po celém světě. Hlavními trhy Commerzbank jsou Německo a Polsko. V divizích Privátní klienti, Mittelstandsbank (korporátní bankovnictví), Corporates & Markets a Střední a východní Evropa poskytuje svým privátním i firemním zákazníkům, jakož i institucionálním investorům rozsáhlé portfolio bankovních služeb a služeb kapitálového trhu. Commerzbank financuje více než 30 % německého zahraničního obchodu a je nesporně vedoucí bankou na německém trhu v podnikovém financování. Její dceřiné společnosti comdirect a polská mBank jsou celosvětově nejinovativnějšími
on-line bankami. Se zhruba 1050 pobočkami a 90 poradními místy pro podnikatele a živnostníky v Německu má jednu z nejhustších sítí mezi privátními německými bankami. Celkem se Commerzbank stará o téměř 16 milionů privátních a 1 milion firemních zákazníků. Banka, která byla založena v roce 1870, je zastoupena na všech světových burzách. V roce 2015 dosáhla s 51 300 zaměstnanci hrubého výnosu ve výši 9,8 miliardy eur.

 

*****

 

Commerzbank v Česku

Commerzbank působí na českém trhu od roku 1992, kdy byla založena pobočka v Praze. Opírá se zde o detailní znalost lokálního trhu a mezinárodní know-how silné německé finanční skupiny. V České republice se orientuje výhradně na firemní klientelu. Poskytuje služby německým firmám, které podnikají v České republice, ale také českým firmám, které mají vazbu na Německo. Zároveň poskytuje služby i tuzemským středně velkým a velkým podnikům. Vedle standardních bankovních služeb nabízí i strukturované a projektové financování a poradenství pro strategické investory. Commerzbank má v České republice další kanceláře v Brně (od roku 1998), Ostravě (2001) a Plzni (2007). Od roku 1995 je rovněž přítomna na slovenském trhu, kde má pobočku v Bratislavě. Do skupiny Commerzbank patří v České republice od roku 2007 mBank a od října 2015 Commerz Systems.

 

 

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee