česky - english

Nino Keiber je novým personálním šéfem v Commerzbank

2016-03-15

PRAHA, 15. března 2016 – Nino Keiber byl jmenován novým personálním šéfem v Commerzbank Praha. V této pozici nahradil paní Renatu Kloubek, která se vrátila do centrály ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

Třicetiletý Nino Keiber zahájil svoji profesní kariéru v Commerzbank v roce 2005 – tehdy jako student podnikové ekonomiky na Duální vysoké škole v Bádensku-Württembersku. Po ukončení studia nastoupil na pozici HR konzultanta se zaměřením na nábor mladých pracovníků. Poté byl jako specialista HR v oblasti talentového managementu zodpovědný za personální rozvoj jak mladých začínajících pracovníků, tak vedoucích sil. Klíčové oblasti jeho činnosti zahrnovaly nástroje na zpětnou vazbu, řízení pravomocí a vzdělávací programy. Naposledy byl coby vedoucí skupiny zodpovědný za tým HR konzultantů, kteří podporovali pracovníky řízení rizik v bance při operativních a strategických personálních rozhodnutích.

 

„Nino Keiber má v oblasti HR dlouholeté zkušenosti. Získáváme v něm všestranně zkušeného kolegu, který má velmi dobré znalosti v oblasti náboru nových pracovníků a v personálním marketingu a přispěje tím k dalšímu personálnímu rozvoji v pražské pobočce. Velmi se těším na spolupráci a přeji mu dobrý start a mnoho úspěchů,“ řekl Michael Krüger, ředitel Commerzbank pro Českou republiku a Slovensko.

 

Nino Keiber je svobodný. Ve volném čase rád běhá a zabývá se významem networkingu a diverzity.

 


 


O Commerzbank

Commerzbank AG je vedoucí bankou s mezinárodní působností a zastoupeními ve více než 50 zemích po celém světě. Jejími klíčovými trhy jsou Německo a Polsko. V divizích Privátní klienti, Mittelstandsbank (korporátní bankovnictví), Corporates & Markets a Střední a východní Evropa poskytuje svým privátním i firemním zákazníkům, jakož i institucionálním investorům rozsáhlé portfolio bankovních služeb a služeb kapitálového trhu. Commerzbank financuje více než 30 % německého zahraničního obchodu a je nesporně vedoucí bankou na německém trhu v podnikovém financování. Její dceřiné společnosti comdirect a polská mBank jsou celosvětově nejinovativnějšími on-line bankami.

Se zhruba 1050 pobočkami a 90 poradními místy pro podnikatele a živnostníky v Německu má jednu z nejhustších sítí mezi privátními německými bankami. Celkem se Commerzbank stará o téměř 16 milionů privátních a 1 milion firemních zákazníků. Banka, která byla založena v roce 1870, je zastoupena na všech světových burzách. V roce 2015 dosáhla s 51 300 zaměstnanci hrubého výnosu ve výši 9,8 miliardy eur.

Commerzbank působí na českém trhu od roku 1992. Opírá se zde o detailní znalost lokálního trhu a mezinárodní know-how silné německé finanční skupiny. V České republice se orientuje výhradně na firemní klientelu. Poskytuje služby německým firmám, které podnikají v České republice, ale také českým firmám, které mají vazbu na Německo. Zároveň poskytuje služby i tuzemským středně velkým a velkým podnikům. Vedle standardních bankovních služeb nabízí i strukturované a projektové financování a poradenství pro strategické investory. Commerzbank má v České republice další kanceláře v Brně (od roku 1998), Ostravě (2001) a Plzni (2007).
Commerzbank AG je od roku 1995 rovněž přítomna na slovenském trhu, kde má pobočku v Bratislavě.

 

Do skupiny Commerzbank patří v České republice od roku 2007 mBank a od října 2015 Commerz Systems.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee