česky - english

Protikuřácký zákon míří do druhého čtení. V případě přijetí bude Česko jednou z nejpřísnějších zemí v EU

2016-02-24

PRAHA, 24. února 2016 V České republice je téměř 2,5 milionu kuřáků. Za jeden rok vykouří přes 21 miliard cigaret. Z nich na spotřební dani přiteče do státního rozpočtu téměř 50 miliard korun. Stát se přesto užívání tabákových výrobků snaží omezit, úplně zakázat je chce ve všech provozovnách stravovacích služeb, tedy nejenom v restauracích, ale i barech a kavárnách. Podporu má ale jen u 37 procent Čechů.

Protikuřácký zákon by se měl do druhého čtení v Poslanecké sněmovně České republiky dostat v průběhu března. Celých 65 procent Čechů je ale pro zmírnění navrhovaného zákona a podle odborníků se jej dočkají. „K původnímu návrhu zákona je v současné době předložena řada pozměňovacích návrhů. Předmětem několika z nich je zmírnění navrhovaného absolutního zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb. Navrhováno je například zřízení zcela stavebně oddělených prostor, kde by bylo kouření povoleno, popřípadě zřízení kuřáckých prostor bez obsluhy, a dalších výjimek, které byly vypracovány podle zahraničních právních úprav. Pokud by byl zákon přijat v původním znění, Česká republika by se stala jednou z mála zemí Evropské unie, kde by platil absolutní zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb,“ popsal Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Úplný zákaz cigaret v restauracích podporuje 37 procent Čechů. Protikuřácký zákon se ale nevěnuje pouze otázce cigaret v restauracích. Regulovat by měl i elektronické cigarety nebo kouření na veřejných prostranstvích. „Návrh zákona počítá například i s tím, že obec může vyhláškou zakázat kouření na akci, je-li přístupná osobám mladším 18 let. Kouření může zakázat i na veřejném prostranství v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity dětí mladších 18 let. Navíc zákaz kouření se podle návrhu zákona týká i užívání elektronických cigaret. Všechna omezení by tak platila nejenom pro klasické cigarety, ale i ty elektronické,“ uvedl Pavel Fráňa.

Téměř 30 procent Čechů se domnívá, že přijetí protikuřáckého zákona může mít negativní dopad na tržby restaurací. Zákon totiž nereguluje pouze konzumaci tabákových výrobků, ale i nabídku nealkoholických nápojů. „Podle návrhu zákona by měly restaurace nabízet alespoň jeden nealkoholický nápoj levněji než alkoholický. V nabídce tak restaurace bude muset mít alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj stejného objemu. Už nyní to však řada restauratérů řeší tak, že nabízí kohoutkovou vodu za drobný poplatek, tudíž je to nenutí zlevňovat balené nealkoholické nápoje. Výjimkou ale nejsou ani restaurace, které kohoutkovou vodu nabízejí poměrně draho. Ty budou muset v případě přijetí návrhu zlevnit,“ řekl Pavel Fráňa.

Pokud zákon projde, za jeho porušování hrozí pokuty majitelům restaurací i hostům. „Hostům hrozí v případě porušení zákazu kouření sankce až pět tisíc korun, provozovateli restaurace až desetinásobek. Návrh zákona ale neřeší zpřísňování pokut v případě, že provozovatel bude zákon porušovat opakovaně. Lze předpokládat, že pokuty mohou být témuž provozovateli ukládány opakovaně. Obecně však platí, že za porušení zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb ze strany provozovatele mu nelze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti,“ řekl Pavel Fráňa.

Už nyní je v Česku kolem tří tisíc zcela nekuřáckých restaurací. Nejvíc jich je ve velkých městech. Existenci klasických vesnických „čtyřek“ může přijetí zákona výrazně ohrozit. „Je velmi pravděpodobné, že zákon regulující kouření bude přijat, protože je to součást nynějšího celoevropského trendu. Na druhé straně nelze opomíjet české tradice výčepů a hospůdek. Předpokládám, že zákon projde v pragmatické podobě a najde takové řešení, které uspokojí kuřáky i nekuřáky a nebude likvidační pro majitele provozoven stravovacích zařízení, a to zejména mimo velkoměsta,“ řekl Pavel Fráňa.

Objevila se řada informací, že pokud nebude protikuřácký zákon přijat do 20. května 2016, hrozí České republice několikamilionové sankce. Česku ale žádné pokuty ze strany Evropské unie nehrozí. „Zákon, který má platit od 20. května tohoto roku, je transpozicí směrnice 2014/40/EU do národní legislativy. Zabývá se primárně vzhledem a velikostí zdravotních varování na krabičkách tabákových výrobků. Ty se zvyšují na 65 procent plochy obalu, zakazují se cigarety s příchutí a podobně. Evropská unie v žádném případě neukládá České republice povinnost přijmout protikuřácký zákon v navrhovaném znění, když sama směrnice 2014/40/EU úpravu kuřáckých a nekuřáckých prostorů v členských státech EU neřeší,“ dodal Pavel Fráňa.


O advokátní kanceláři HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA a partneři, www.hjf.cz

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři poskytuje právní služby již od roku 1990, kdy byla založena. Právní zastoupení nabízí na území České republiky prostřednictvím dvou pracovišť v Praze a Hradci Králové.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného. Advokátní kancelář se specializuje zejména na tyto oblasti právních služeb: právo obchodní a korporační včetně oblasti cenných papírů, insolvenční právo, právo občanské včetně práva rodinného a pracovního, nekalá soutěž, reklamní právo a právo duševního vlastnictví, právo trestní, unijní právo a právní vztahy s mezinárodním prvkem, řešení sporů.

 

Vstupem České republiky do EU – s rozvojem národní, unijní a mezinárodní legislativy a přirozeným vývojem soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů přinášejících potřebu vyšší a specializované právní odbornosti – se jednotliví členové kanceláře zaměřují na některé oblasti právních vztahů, případně vytvářejí odborné specializované týmy s externími spolupracovníky. To umožňuje při poskytování právních služeb co nejkvalifikovanější přístup. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři je členem mezinárodní organizace ABL (Alliance of Business Lawyers).

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee