česky - english

Češi se za své dluhy stydí, proto je řeší pozdě. Finančně nezodpovědní jsou zejména mladí lidé

2016-02-10

PRAHA, 10. února 2016 ​Jen zlomek Čechů řeší své finanční problémy okamžitě. Téměř 30 procent lidí odkládá řešení své finanční situace, protože doufá v její zlepšení. K odkladům přitom vede Čechy, kteří se octnou v platební neschopnosti, v 56 procentech stud. Naproti tomu 60 procent populace považuje „život na dluh“ za normální.

Lidé se většinou stydí půjčovat si při nedostatku vlastních finančních prostředků peníze od svých blízkých, a proto se primárně obracejí na bankovní i nebankovní instituce. Právě před nimi ale odborníci důrazně varují. „Pokud se lidé rozhodnou vzít si půjčku, dělají hned několik zásadních chyb – neporovnávají nabídky, nevěnují pozornost úrokové sazbě nebo nerozumějí jednotlivým pojmům. Obecně je třeba dát si pozor na půjčky v nebankovním sektoru. Jedná se převážně o spotřebitelské úvěry, v jejichž rámci si lidé zpravidla půjčují nízké částky. Ty však bývají velmi často vysoce úročeny, především se k nim ale vážou skryté poplatky. Na první pohled mají spotřebitelé pocit, že zaplatí třeba i jen o málo více, než si půjčí, ale ve skutečnosti mohou zaplatit třeba i 50procentní úrok,“ varoval Jan Malý, ohlášený společník společnosti VPI CZ, v.o.s.

Většina lidí si až do poslední chvíle myslí, že své dluhy zvládne hradit sama. Teprve v případě problémů se splácením půjček zkoušejí hledat pomoc ve vlastní rodině. Výjimkou nejsou půjčky určené ke splacení půjčky předešlé. Peníze na splácení půjček si půjčuje 40 procent dlužníků a spouštějí tím kolotoč dluhů, ze kterého už pak bývá jediným vysvobozením vyhlášení osobního bankrotu. Dlužníci však podávají návrh na oddlužení zpravidla zbytečně pozdě. „Prvním signálem pro vyhlášení osobního bankrotu je chvíle, kdy člověk není ze svých příjmů schopen své splatné závazky splácet. Ohroženou skupinou jsou převážně mladí lidé krátce po škole. V této věkové skupině je až 75 procent žadatelů o půjčku. Následují svobodné matky a senioři. Insolvenční soud zpravidla oddlužení povolí, valná většina odmítnutí plyne ze špatně podaného návrhu nebo absence povinných příloh. Těmi jsou seznam majetku, závazků a listina dokládající příjmy dlužníka za poslední tři roky,“ uvedl Jan Malý.

Ačkoli si 87 procent lidí myslí, že je snadné dostat se kvůli půjčkám do dluhové pasti, počet půjček v Česku stále stoupá. „Problémem jsou zejména mladí dlužníci, kteří si na sebe naberou víc půjček, než jsou schopni splácet. Navíc si berou půjčky na věci, které nejsou nezbytně nutné. Z nedávného průzkumu vyplynulo, že 42 procent Čechů do 29 let nedokáže odolat lákavé nabídce ani v situaci, kdy nemá dostatek peněz, a nákup zboží řeší půjčkou. Naopak lidé ve věku 50 až 69 let jsou obezřetnější, a pokud nemají peníze, až 70 procent z nich nákupu odolá,“ popsal Jan Malý.

V Česku se navíc objevuje nový trend – dramaticky roste počet dlužníků s více exekucemi. Čtyři a více exekucí má 380 tisíc lidí. „Ačkoli celkový počet občanů v exekuci klesá, strmě roste počet těch, kteří mají čtyři a více exekucí. Exekuce se tak koncentrují do stále užší části společnosti. Vymožení pohledávky u lidí, kteří čelí zároveň několika exekucím, je prakticky nemožné. Navíc i v těchto případech je vyhlášení osobního bankrotu rozumným řešením. V průběhu oddlužení totiž nemůže dojít k exekuci, i když je nařízena. Exekutoři i věřitelé musí přestat vymáhat své pohledávky mimo insolvenční řízení,vysvětlil Jan Malý.


O veřejné obchodní společnosti VPI CZ, v.o.s. (VŠE PRO INSOLVENCI), www.vpi.hjf.cz

Veřejná obchodní společnost VPI CZ (Vše pro insolvenci) byla založena jako spojení dceřiné společnosti advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři a advokátní kanceláře Mgr. Ivan Brambaški (společnosti založené tímto advokátem) počátkem roku 2014. Svou činnost zahájila v červnu téhož roku.

V jejím čele stojí právník Jan Malý, který je oprávněn k výkonu funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením. Specifická specializace insolvenčního správce se zvláštním povolením předurčuje společnost pro výkon ve velkých a zvláště složitých insolvenčních řízeních. Důraz je kladen na bankovní a finanční sféru.

 

Nad rámec hlavní specializace je společnost schopna zajistit standardní služby, jako je insolvenční správcovství v oblasti konkurzu, reorganizace a oddlužení, insolvenční správcovství zvláštních subjektů, jako jsou banky, pojišťovny, družstevní záložny a zajišťovny, a příprava reorganizačních plánů.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee