česky - english

Kontrolní hlášení ohrožuje povinnost mlčenlivosti. Jsou citlivá data v bezpečí?

2016-01-13

PRAHA, 13. ledna 2016 Advokáti i daňoví poradci jsou vázáni mlčenlivostí. Novinka v podobě kontrolního hlášení ale vše mění. Plátci daně z přidané hodnoty v něm totiž musí uvádět data, díky kterým se snadno zjistí, pro koho a za kolik pracují. To však nejsou jediné komplikace, které s sebou nová povinnost přináší.

Podnikatelé, kteří budou odevzdávat kontrolní hlášení měsíčně, jej  musejí podat do 25. února. Jsou jejich data v bezpečí? „Kontrolní hlášení je nutné podat v elektronické podobě. Pokud někdo podá byť perfektní hlášení na papíře, čeká ho pokuta 2000 korun za to, že k podání došlo jinou formou, než přikazuje zákon. Všechna hlášení se budou shromažďovat v analytickém centru v Pardubicích. K datům bude mít přístup 30 pracovníků, kteří musí mít prověrku na stupeň důvěrné. Že by došlo k úniku dat přímo v Pardubicích, je velmi nepravděpodobné. Riziková je spíše elektronická komunikace mezi klientem a jeho účetní. V případě, že by se k této komunikaci někdo dostal, bude mít přehled o všech finančních transakcích a klientech daného podnikatele,“ upozornila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Proti podávání kontrolního hlášení se ohradila i Česká advokátní komora. Neúspěšně.  Advokáti tak musí v rámci kontrolního hlášení uvádět detailní údaje o svých klientech. „Česká advokátní komora zejména upozornila na to, že kontrolní hlášení může pro advokáty znamenat ohrožení povinnosti mlčenlivosti, neboť se státu dává do rukou nástroj, jímž může sledovat platby mezi advokátem a jeho klientem, jejich četnost a frekvenci. Kontrolní hlášení tak významným způsobem snižují ochranu klienta proti zásahům státu, pokud jde o garanci jeho práv na právní pomoc,“ uvedl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Povinnost dávat elektronicky finanční správě přehled všech vydaných i přijatých faktur budou mít všichni plátci DPH. „Kontrolní hlášení musí obsahovat všechny kontaktní údaje plátce, a to především identifikační číslo datové schránky plátce či jeho zástupce. Pokud nebude kompletně vyplněna hlavička formuláře, bude podání kontrolního hlášení považováno za neúčinné. V kontrolním hlášení je pak nutné uvádět zejména uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté platby, evidenční čísla daňových dokladů nebo DIČ odběratele. Právě podle něj je velmi snadné zjistit další podrobnosti, které by v případě úniku dat mohly sloužit konkurenci nebo dalšímu zneužití,“ varoval Jiří Hartmann.

Detailně musí být v kontrolním hlášení popsány všechny vystavené a přijaté daňové doklady s hodnotou nad 10 tisíc korun. „Doklady, které jsou pod 10 tisíc korun nebo jsou přijaty či poskytnuty od neplátců DPH, se uvádějí souhrnně jednou částkou za celý měsíc. Typickým příkladem jsou restaurace. Ty budou v kontrolním hlášení uvádět jen celkovou částku za celý měsíc. Opačná situace nastane, když se v restauraci bude konat firemní akce, na kterou zákazník vyžaduje daňový doklad. Tuto službu pak bude muset restaurace v kontrolním hlášení vykázat včetně celkové částky a DIČ odběratele,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Podle odhadů tvoří daňové úniky kolem 80 miliard ročně, právě tomu by mělo kontrolní hlášení zabránit. To má sloužit finanční správě jako nástroj v boji proti rozsáhlým daňovým podvodům a tím pádem přinést i více peněz do státní kasy. Kritici kontrolního hlášení se domnívají, že se pachatelům organizované trestné činnosti v oblasti daňových úniků podaří navzdory kontrolním hlášením před finanční správou uniknout. Opatření tak zasáhne především drobné podnikatele, pro které to bude znamenat další byrokratickou zátěž. Je pravděpodobné, že nárůst administrativy přiměje zejména drobné podnikatele dostat se pod hranici ročního obratu milion korun a tím se zbavit povinnosti být plátcem DPH,“ řekla Blanka Štarmanová.


O advokátní kanceláři HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA a partneři, www.hjf.cz

 

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři poskytuje právní služby již od roku 1990, kdy byla založena. Právní zastoupení nabízí na území České republiky prostřednictvím dvou pracovišť v Praze a Hradci Králové.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného. Advokátní kancelář se specializuje zejména na tyto oblasti právních služeb: právo obchodní a korporační včetně oblasti cenných papírů, insolvenční právo, právo občanské včetně práva rodinného a pracovního, nekalá soutěž, reklamní právo a právo duševního vlastnictví, právo trestní, unijní právo a právní vztahy s mezinárodním prvkem, řešení sporů.

Vstupem České republiky do EU – s rozvojem národní, unijní a mezinárodní legislativy a přirozeným vývojem soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů přinášejících potřebu vyšší a specializované právní odbornosti – se jednotliví členové kanceláře zaměřují na některé oblasti právních vztahů, případně vytvářejí odborné specializované týmy s externími spolupracovníky. To umožňuje při poskytování právních služeb co nejkvalifikovanější přístup. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři je členem mezinárodní organizace ABL (Alliance of Business Lawyers).

 

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee