česky - english

Rok 2016 ve WPB Capital: vyplácení věřitelů, soudní spory i zrušení insolvence

2016-01-28

PRAHA, 28. ledna 2016 Klíčovým úkolem likvidátora zkrachovalé kampeličky WPB Capital bude v roce 2016 zrušení insolvenčního řízení vůči družstevní záložně. Rok 2016 bude rokem, kdy s největší pravděpodobností dojde k realizaci úvěrového portfolia kampeličky WPB Capital.

Zásadní překážkou je stávající a neoprávněně vedené insolvenční řízení vůči WPB Capital. Z mého pohledu se spořitelní družstvo nenacházelo a nenachází ve stavu úpadku. Za součinnosti expertního týmu pravidelně průběžně provádíme, a to po celou dobu probíhající likvidace, takzvaný test insolvence, který vždy vychází ve prospěch zkrachovalé družstevní záložny,“ řekl Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital. „Předmětem dalšího důležitého soudního řízení, ve kterém vystupuji v pozici žalobce, je návrh na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Podle něj se vlastníkem velké části úvěrového portfolia pohledávek měla stát společnost Llainfair Carrainion CWNI Daliannol Ltd. Lze očekávat nařízení jednání a zřejmě i vydání minimálně prvoinstančního rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu,“ popsal advokát Jiří Švihla.

V roce 2016 čeká likvidátora kampeličky řada dalších soudních sporů. „Jedná se o soudní spory, ve kterých družstevní záložna WPB Capital vystupuje jako žalobce i jako žalovaný. Zároveň v tomto roce dojde k vymáhání pohledávek WPB v insolvenčních řízeních vedených vůči dlužníkům družstevní záložny. Stále také pokračuje proces vymáhání pohledávek v exekučních řízeních. Ke konci ledna 2016 společnost WPB Capital eviduje 55 aktivních sporů, ve kterých je žalobcem, 21 pasivních sporů, ve kterých figuruje jako věřitel, a deset insolvenčních a 14 exekučních řízení,“ popsal Jiří Švihla.

I v letošním roce probíhají výplaty věřitelů zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital. Ti se o své peníze mohou přihlásit až do října 2017. „Veškeré vklady klientů WPB jsou hrazeny do výše sto tisíc eur z Fondu pojištění vkladů. Spolupráce s Fondempojištění vkladů probíhá od samého začátku naprosto bezproblémově. Prozatím neevidujeme, až na drobné výjimky, na účtech klientů částky přesahující pojištěný rozsah, lze předpokládat, že vklady klientů družstevní záložny jim budou vráceny v plném rozsahu. Celkem by mělo být klientům kampeličky vráceno 2,796 miliardy korun, jen během prvního měsíce od zahájení výplat si věřitelé vyzvedli takřka 2,3 miliardy korun,“ uzavřel Jiří Švihla.


JUDr. JIŘÍ ŠVIHLA, www.svihla-advokat.eu

Jiří Švihla zahájil svou advokátní praxi současně se znovuobnovením samostatné, svobodné a nezávislé české advokacie, a to již 1. července 1990. Od této doby působí Jiří Švihla na trhu právních služeb jako samostatný advokát. Advokátní praxe je realizována nepřetržitě, bez ztráty kontinuity.

Jiří Švihla je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1983–1987). Již od samého počátku výkonu samostatné advokacie je Jiřím Švihlou poskytováno právní poradenství zahraničním klientům, především klientům z Rakouska a Německa.

Jiří Švihla je od roku 2009 zapsán v Seznamu insolvenčních správců, přičemž získal také oprávnění vykonávat činnost jako zvláštní insolvenční správce.

Jiří Švihla byl Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 25. června 2014 jmenován likvidátorem spořitelního družstva WPB Capital.

 

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee