česky - english

Legislativní novinky 2016: elektronická evidence tržeb od ledna nebude, dva roky starý občanský zákoník čeká novela

2015-12-10

PRAHA, 10. prosince 2015 S příchodem nového roku je třeba připravit se i na řadu legislativních změn. Ty se dotknou většiny obyvatel v Česku. Některé plánované novinky ale hned v lednu v platnost nevstoupí. Na co se připravit?

Novela občanského zákoníku

Teprve začátkem roku 2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti už ale chystá jeho novelu. Ta by měla začít platit od července 2016. „Cílem je odstranit některé konfliktní situace, které aplikací nového kodexu vznikají. Novela by měla zpřesnit nebo upravit ta ustanovení, která byla v minulých dvou letech předmětem kritiky některých ministerstev, svazů, profesních komor, ale také odborné a širší veřejnosti. Změny by se prostřednictvím komentované novely měly dotknout například základních podmínek pro uzavření pracovní smlouvy nezletilými. Stav by se měl vrátit před účinnost Nového občanského zákoníku. Opět by tak mělo být možné, aby byla pracovní smlouva uzavřena ještě přede dnem, kdy nezletilý ještě neukončil povinnou školní docházku, ale den nástupu do práce by musel být sjednaný nejdříve ke dni, kdy ji ukončí,“ popsal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzdu pobírají podle údajů ministerstva práce 2,3 procenta pracujících. Zaměstnanci si od ledna přilepší o 700 korun.S účinností od 1. ledna 2016 dojde ke zvýšení minimální mzdy z 9200 korun na 9900 korun. V hodinové sazbě se pak jedná o zvýšení z 55 na 58,70 korun. Změny se také dotknou nejnižší zaručené mzdy, kdy dojde k jejímu zvýšení v návaznosti na zvýšení minimální mzdy,“ upozornil Jiří Hartmann.

Nesvéprávnost: místo tří let až na pět

Každým rokem přibývá lidí, kterým soudy vezmou právo podepsat jakýkoli dokument. Zatímco v roce 2007 jich bylo v Česku jen přes 23 tisíc, nyní žije v republice pod dohledem opatrovníků kolem 35 tisíc lidí. I jim přinese červencová novela změny. „Změny by měla v červenci dostát také délka omezení svéprávnosti. Nově by bylo možné ve výjimečných případech, kdy by bylo zřejmé, že se stav osoby prohlášené za nesvéprávnou v průběhu následujících tří let nezlepší, omezit jí svéprávnost na dobu až pěti let. Tato změna má za cíl snížit zahlcení soudů opětovným rozhodováním o omezení svéprávnosti,“ řekl Jiří Hartmann.

Změny v zákoníku práce už platí

Rozsáhlá novela zákoníku práce začala platit už v říjnu tohoto roku. „Obsahem novely je zejména úprava problematiky odškodnění zaměstnance v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nejpodstatnější změnou je navýšení hodnoty jednoho bodu odškodnění u bolestného a ztížení společenského uplatnění ze 120 na 250 korun. Novela zákoníku práce také stanovuje, že jednorázové odškodnění pozůstalých se bude nově vztahovat i na registrovaného partnera,“ uvedl Jiří Hartmann.

Elektronická evidence tržeb

Řada živnostníků se obává, že pro ně zavedení registračních pokladen bude likvidační. Alespoň prozatím si mohou oddechnout, od ledna se elektronická evidence tržeb zavádět nebude. Jedna z největších změn v rámci podnikatelského prostředí a v rámci daňových předpisů totiž zatím nebyla schválena Poslaneckou sněmovnou. Úplně se ale podnikatelé registračním pokladnám nevyhnou. Podle odborníků se dá předpokládat, že se elektronická evidence tržeb postupně zavede v průběhu roku 2016 do praxe, a to alespoň pro některé skupiny podnikatelů.

„V první etapě půjde zejména o restaurace a hotely, následně pak o maloobchody a velkoobchody a v dalších etapách začne povinnost elektronické evidence tržeb platit i pro ostatní podnikatelské činnosti. V praxi bude elektronická evidence znamenat povinnost podnikatele pořídit si potřebné technické a IT vybavení. Už jenom nákup tohoto vybavení může, zejména pro drobné podnikatele, znamenat značný zásah do firemního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tato povinnost bude platit pro převážnou většinu tržeb, budou se registrační pokladny týkat naprosté většiny podnikatelů,“ vysvětlil Jiří Hartmann.


O advokátní kanceláři HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA a partneři, www.hjf.cz

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři poskytuje právní služby již od roku 1990, kdy byla založena. Právní zastoupení nabízí na území České republiky prostřednictvím dvou pracovišť v Praze a Hradci Králové.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného. Advokátní kancelář se specializuje zejména na tyto oblasti právních služeb: právo obchodní a korporační včetně oblasti cenných papírů, insolvenční právo, právo občanské včetně práva rodinného a pracovního, nekalá soutěž, reklamní právo a právo duševního vlastnictví, právo trestní, unijní právo a právní vztahy s mezinárodním prvkem, řešení sporů.

 

Vstupem České republiky do EU – s rozvojem národní, unijní a mezinárodní legislativy a přirozeným vývojem soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů přinášejících potřebu vyšší a specializované právní odbornosti – se jednotliví členové kanceláře zaměřují na některé oblasti právních vztahů, případně vytvářejí odborné specializované týmy s externími spolupracovníky. To umožňuje při poskytování právních služeb co nejkvalifikovanější přístup. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři je členem mezinárodní organizace ABL (Alliance of Business Lawyers).

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee