česky - english

Do Prahy míří odborníci z celého světa. Podpoří mladé vědce, kterým stát nevěnuje odpovídající pozornost

2015-09-29

PRAHA, 29. září 2015 – Ve dnech 1. a 2. října proběhne přímo v centru metropole konference, která se koná při příležitosti 25. výročí činnosti Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Na půdu Akademie věd České republiky dorazí i odborníci ze zahraničí. Hlavním cílem konference je formulovat systémové kroky při vyhledávání a rozvíjení budoucích mladých vědců. Odpovídající podporu od státu stále nemají.

Kromě nedostatečné finanční podpory se mladí vědci potýkají i se špatným nastavením systému vzdělávání. Také na to se bude snažit konference poukázat. „Současné vzdělávací systémy v jednotlivých zemích nejsou schopny dostatečně efektivně odhalovat, motivovat a dynamicky rozvíjet nadané děti a mládež, aby se vědě věnovaly. Navíc nízká společenská prestiž a finanční ohodnocení vědeckých oborů mnoho schopných nadaných mladých lidí žene do oblasti byznysu,“ řekl Stanislav Medřický, předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET.

Podpora státu pro nadějné mladé vědce je mizivá, do Prahy je v jejich úsilí přijedou podpořit odborníci z Evropy i Spojených států amerických. „Hlavním cílem dvoudenní konference je mezinárodní výměna zkušeností a informací o specifických formách vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku, vyhledávání, rozvoj a uplatnění talentů v této oblasti. Účast přislíbila řada odborníků z různých koutů světa, například vědci z Francie, Ruska, Texasu či Nového Mexika. Chybět nebudou ani české a slovenské špičky. Své projekty zároveň předvedou čeští studenti středních a vysokých škol,“ popsal Stanislav Medřický.

Mladým talentům se na poli vědy daří, vytvářejí výborné projekty, jsou konkurenceschopní, vyhrávají mezinárodní soutěže, kterých se účastní stovky nadějných začínajících vědců. Například na jaře tohoto roku přivezli čeští studenti z různých koutů Ameriky pět cenných medailí. Mezinárodní porotu zaujal stabilizační systém, který dokáže „ukočírovat“ vůz v případě, že dostane smyk, nebo unikátní systém, jak s pomocí speciální houby z vody odstranit rozpuštěné těžké kovy. Úspěšným studentům se však odpovídající podpory v České republice stále nedostává.

Vědecké obory pro mladé stále zůstávají ve srovnání například se sportem na okraji zájmu společnosti. Potřebujeme jak fyzicky, tak intelektuálně zdatnou mládež. Záměrem připravované konference je posoudit dosavadní vývoj a navrhnout, jakým způsobem dál pokračovat. Stanovit klíčové priority, efektivní formy a metody práce s dětmi a mládeží a nastínit dlouhodobý výhled, kam toto úsilí směrovat, co změnit, jaký model řízení přijmout. Konference by měla kvalifikovaně oslovit politiky, aby zásadním způsobem změnili v oblasti vědy svůj postoj,“ uzavřel Stanislav Medřický.


Společnost pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., www.amavet.cz

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. je nestátní nezisková asociace dětí, mládeže a dospělých, jejímž cílem je vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku v České republice. Asociace byla založena 4. ledna 1990 se sídlem v Praze. Mezi hlavní aktivity patří provozování 30 zájmových vědeckotechnických center a klubů pro děti a mládež ve volném čase. Centra AMAVET pracují v Praze, Příbrami, Mostě, Lomnici nad Popelkou, Brně, Šumperku, Ostravě.

K hlavním oblastem zájmu patří informační technologie, vědy o životním prostředí, biologie, astronomie, modelářství a v posledních letech robotika. Kluby AMAVET jsou rovněž činné na základních a středních školách a v centrech pro volný čas. Celkový počet členů AMAVET v celé České republice přesahuje 1500 lidí.

Jednou z nejdůležitějších částí aktivit AMAVET je vyhledávání a další rozvoj mládeže s vědeckým a technickým nadáním. AMAVET organizuje soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže, které poskytují talentovaným jedincům příležitost k rozvoji tvůrčích aktivit na poli vědy a techniky. AMAVET je také aktivní na mezinárodním poli. Organizoval první evropskou výstavu vědeckých projektů mládeže ESE'96 v Praze, která přilákala více než 460 mladých účastníků ze dvanácti zemí.

Mezi další důležité aktivity AMAVET patří vědecké exkurze v zahraničí. Od roku 1990 vycestovalo pod záštitou AMAVET přes osmnáct tisíc mladých lidí do vědeckých center ve Francii, Velké Británii, Belgii, Švédsku, Německu, Norsku, Španělsku a Maroku. Asociace také zve skupiny zahraniční mládeže do České republiky, organizuje letní školy s vědeckotechnickou tematikou.

 

Od roku 2005 se vítězové národní soutěže EXPO SCIENCE AMAVET pravidelně zúčastňují největší a nejprestižnější soutěže pro středoškoláky na světě Intel ISEF v USA, kde dosahují výborných výsledků.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee