česky - english

Darovat nový život nemůže každý. Z adeptů na dárce vyhovuje necelých 20 procent

2014-07-23

PRAHA, 23. července 2014 V Česku funguje 39 center asistované reprodukce. V nich bylo v roce 2012 zahájeno 27 353 cyklů asistované reprodukce. Přes osm tisíc pacientek tvořily cizinky. Asistovanou reprodukci v České republice podstupují nejčastěji ženy ve věku do 34 let. Úkolem center asistované reprodukce není jen pomáhat ženám otěhotnět, ale také pro ně zajistit dárce. Těch vhodných je v Česku stále málo.

Mnoho párů se v současné době potýká s problémem počít. Jeden ze způsobů, jak se dočkat vytouženého potomka, pro ně představuje anonymní dárce. Jen na Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně dorazí ročně kolem 200 dárců, převážně žen, pacientů je ale pětkrát více. Naši kliniku ročně navštíví zhruba 550 českých párů a 450 párů z ciziny, což koresponduje se situací v ostatních centrech reprodukční medicíny v Česku. Například v roce 2012 byla téměř třetina všech cyklů provedena cizinkám. Ty si Českou republiku vybírají kvůli vysoké kvalitě poskytované péče, z finančních důvodů nebo kvůli legislativním omezením v jejich zemi. Poměr pacientek z Česka a ze zahraničí je tedy velmi vyrovnaný. V případě dárkyň se jedná výhradně o Češky,“ popsal David Rumpík, ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

V České republice smí podle platné legislativy asistovanou reprodukci podstoupit žena ve věku od 18 do 49 let. Ideální věk dárkyň je od 18 do 33 let. Darování vajíček i spermií je v České republice legální, dobrovolné, bezpečné a je založeno na principu anonymity. Dárcovství je v České republice bezúplatné, avšak dárcům kompenzujeme vynaložené výdaje spojené s darováním a ušlý zisk, zpravidla se jedná o částku kolem 15 tisíc korun. Dárcovství nezasahuje zásadním způsobem do běžného života dárců. Muži se mohou k běžnému životnímu tempu vrátit okamžitě, ženám doporučujeme jeden den klidový režim,“ uvedl David Rumpík.

Dárkyni vajíček potřebují ženy, u kterých nedošlo ke správnému vývoji vaječníků, neprodukují vajíčka vůbec nebo ve velmi špatné kvalitě. Mohou to být i ženy se závažnou genetickou chorobou, kterou by mohly přenést na plod, nebo ženy, které prodělaly chemoterapii. Na první pokus otěhotní okolo 55 procent žen, do tří pokusů 90 procent. „Na naši kliniku přicházejí darovat vajíčka zpravidla studentky nebo maminky na mateřské dovolené. Před samotným darováním navštíví kliniku minimálně dvakrát. Každá dárkyně musí podstoupit pohovor s lékařem, vyšetření a odběr krve pro stanovení hormonů, pohlavně přenosných onemocnění a genetická vyšetření. Užívání hormonální antikoncepce není překážkou pro darování vajíček. Odběr vajíček se provádí v krátkodobé anestezii,“ řekl David Rumpík.

Zatímco v minulosti byla neplodnost spíš ženský problém, dnes už se příčina neplodnosti dělí rovnoměrně mezi obě pohlaví. Rapidně totiž ubývá mužů s dostatečným počtem a kvalitou spermií. Například před 15 lety byla norma 80 milionů spermií v jednom mililitru, dnes je to 15 milionů. Každým rokem také klesá počet vhodných dárců, z příchozích vyhovuje méně než 20 procent. Mužů, kteří naši kliniku navštíví za účelem dárcovství, je navíc výrazně méně než žen. Odběr se provádí v odběrové místnosti kliniky. Po něm se klient do jedné hodiny dozví výsledky, tedy jestli je vhodným dárcem či nikoli. Pokud odebraný vzorek odpovídá požadované kvalitě, lékaři ihned provedou odběry krve na genetické vyšetření a pohlavně přenosné choroby,“ popsal David Rumpík.


O klinice IVF ZLÍN, www.ivf-zlin.cz

 

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín již více než 12 let poskytuje komplexní služby v oblasti asistované reprodukce, gynekologie, andrologie a embryologie. Vzhledem k široké škále používaných metod, dlouhodobým zkušenostem a týmu špičkových IVF specialistů pomáhá klinika k vytouženému dítěti i párům, jejichž situace se zdá beznadějná. Hlavní oblast činnosti kliniky zahrnuje komplexní vyšetření a léčbu neplodného páru. Klinika provádí všechny techniky a postupy asistované reprodukce, které jsou dostupné v nejlepších evropských centrech. V laboratořích kliniky pracují erudovaní embryologové, kteří sledují a do praxe zavádějí nejnovější poznatky z oblasti reprodukční medicíny. Vedle léčby neplodného páru zajišťuje laboratoř kryokonzervaci gamet a embryí u pacientů, u kterých hrozí trvalá ztráta či narušení plodnosti.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee