česky - english

Legislativní změny přinášejí novinky pro zaměstnance. Změny se týkají přibližně čtyř milionů lidí

2011-12-15

PRAHA, 15. prosince 2011 – Sněmovna začátkem listopadu schválila několik legislativních změn. Většina z nich vejde v platnost 1. ledna 2012 a dotkne se takřka všech občanů České republiky. Významnou a obsáhlou novelou prošel i zákoník práce.

Podle serveru Doplnek.cz se zákoníkem práce v Česku řídí kolem čtyř milionů zaměstnanců a několik set tisíc zaměstnavatelů, jeho novela nabude účinnost 1. ledna 2012. Změna umožní například sjednat zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců až na šest měsíců. Dále se prodlužuje délka pracovního poměru na dobu určitou, ze dvou let vzroste na tři roky a bude možné sjednat ji u jednoho zaměstnavatele celkem třikrát. Celkově je tedy možné pracovat na dobu určitou až devět let.

„Zdvojnásobuje se i počet odpracovaných hodin při podepsání dohody o provedení práce. Zaměstnanec bude moci na dohodu u jednoho zaměstnavatele odpracovat 300 hodin za kalendářní rok. Nově se bude z příjmů z dohod o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, a to v případě, že zaměstnanec si vydělá více než deset tisíc korun měsíčně,“ upozornil Jan Vych z advokátní kanceláře Vych&Partners.

Novela upravuje i výši odstupného. Ta se bude posuzovat podle odpracovaných let u daného zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec odpracuje méně než jeden rok, má nárok na jeden průměrný měsíční výdělek. Pokud má odpracováno méně než dva roky, má zaměstnanec nárok na dvojnásobek měsíčního výdělku. A pokud zaměstnání trvalo alespoň dva roky, měl by zaměstnanec dostat odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

„Novinkou je, že zaměstnanci, který okamžitě zruší pracovní poměr, nebude náležet odstupné, ale náhrada mzdy za dobu, která odpovídá výpovědní době,“ doplnil Jan Vych.

Zároveň dochází ke změnám v zákoně o zaměstnanosti. Například v rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením se ruší kategorie osob zdravotně znevýhodněných a zároveň se ruší institut chráněné dílny, který se slučuje s chráněným pracovním místem. Pokud bude fyzická osoba posouzena, že již není invalidní, zůstává jí status osoby se zdravotním postižením po dobu 12 měsíců od data rozhodnutí. V souvislosti s úpravami se objevil ještě další návrh novely zákona o zaměstnanosti, který byl předán ke schválení Senátu. Podle návrhu by například zaměstnanci museli mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících legálnost práce.

„Jsou to například kopie pracovních smluv, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a podobně. Tato povinnost se vztahuje na doklady všech zaměstnanců. V případě umožnění nelegálního zaměstnání cizince bude hrozit zaměstnavateli pokuta do výše až deset milionů korun a minimálně 250 tisíc korun,“ vysvětlil Jan Vych.

 

DALŠÍ LEGISLATIVNÍ NOVINKY (V případě potřeby Vám zašleme informace k níže uvedeným změnám obratem)

  • Novela OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
  • Novela ZÁKONA O DPH
  • Novela ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
  • Novela ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
  • Novela ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
  • Novela ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
  • ZÁKON O MEDIACI V NETRESTNÍCH VĚCECH
  • Novela SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO
  • Novela ZÁKONA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
  • Novela ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


O advokátní kanceláři Vych&Partners, www.ak-vych.cz

Advokátní kancelář Vych&Partners byla založena počátkem roku 2005. Cílem kanceláře je poskytovat komplexní právní poradenství tuzemské a zahraniční korporátní klientele, které souvisí s realizací jejich obchodních a investičních aktivit.

Kromě hlavního zacílení, kancelář poskytuje právní služby v dalších oblastech, jako jsou občanské právo, právo autorské, řešení právních vztahů k nemovitostem, sporná agenda včetně arbitráže, konkursní právo a ostatní.

Pro možnost poskytnutí komplexního řešení problému kancelář úzce spolupracuje s prověřenými specialisty z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně se soudními exekutory, notáři či odborníky v oblasti ekologického poradenství a ekologických auditů i s dalšími specialisty.

Při poskytování služeb klade kancelář Vych&Partners důraz na komplexní řešení daného problému nejen z hlediska právního, ale i z hlediska daňového s respektováním s tím spjatých ekonomických aspektů.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee