česky - english

Zájem zahraničních investorů o komerční nemovitosti vzrostl o 20 procent, mohou si objednat projekt na klíč

2008-02-26

 

 

 

PRAHA, 26. února 2008 - Neustále se zvyšující životní úroveň obyvatel Česka a jejich stále rostoucí spotřeba mají blahodárný vliv na trh s investicemi do komerčních nemovitostí. Z analýzy společnosti AAAINDUSTRY.CZ vyplývá, že přetrvává velmi aktivní poptávka po pozemcích vhodných k výstavbě center občanské vybavenosti. Souvisí to s tím, že některé diskontní řetězce se objevují i v obcích, v nichž žije méně než 5000 lidí. Největší poptávka je stále po výstavbě nemovitostí k bydlení. Zájem zahraničních investorů meziročně stoupl o pětinu.

 

„I když výstavby developerských bytových projektů stále přibývá, nestačí vyhovět převyšující poptávce, což má za následek ještě stále rostoucí ceny nových bytů. Většina nových projektů je přes vysoké ceny rozprodána už ve fázi přípravy," popsal Břetislav Cieslar, ředitel pro strategii a rozvoj společnosti AAAINDUSTRY.CZ. „V současné době nejvíc nových bytových projektů vzniká v Praze a ve Středočeském kraji. Velká poptávka po pozemcích k bytové výstavbě i k výstavbě rodinných domů je v Moravskoslezském kraji. V Ostravě, kde je nejvíce lukrativních pozemků ve vlastnictví magistrátu, se v letošním roce očekává série prodejů a s nimi spojená výběrová řízení, o která je už dnes obrovský zájem jak ze strany českých, tak zahraničních developerů."

 

Česko je v současnosti středem zájmu o komerční nemovitosti ze strany zahraničních investorů, kteří se ale ve zdejším prostředí často obtížně orientují. Mnozí z nich proto vyhledávají doprovodné služby. Investoři podobnou pomoc potřebují mimo jiné proto, aby byli schopni se přizpůsobit nejnovějšímu znění stavebního zákona. Pro některé zahraniční investory jsou nepochopitelné dlouhé lhůty a termíny, které mají státní úředníci k dispozici. V tomto bodě není nový stavební zákon přínosem.

 

Na stále vyšší poptávku reagují i tuzemské realitní společnosti. Společnost AAAINDUSTRY.CZ proto poskytuje těmto investorům jakékoli služby spojené s vyhledáním nemovitosti, zprostředkováním její koupě a vyřízením všech náležitostí nutných k užívání této nemovitosti. Pokud jde o nový projekt, samozřejmostí je vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení i zajištění tendru na generálního dodavatele stavby. Mezi investory zatím nejsou časté požadavky na pomoc při získávání dotací z fondů Evropské unie.

 

„Pro zahraničního investora zajišťujeme například pozemek pro logistické centrum v blízkosti Brna. Tento investor po nás požaduje zajištění veškerých náležitostí od vyřízení souhlasu o dopravním napojení, u některých částí pozemku zajištění změny územního plánu a následně zastupování tohoto investora u všech stavebních řízení podle jejich projektů," vyjmenoval Břetislav Cieslar. „Investorovi bude nakonec prodán pozemek už se stavebním povolením a vybraným generálním dodavatelem stavby. Investor tedy může ihned po nákupu pozemku realizovat svůj záměr."

 

I díky podobným službám, které zahraničním investorům pomáhají překonávat specifika českého trhu, neklesá zájem ani o lukrativní nemovitosti v centrech měst - takzvaných high street retail. Poptávka se přesunuje do menších měst, jako je Frýdek-Místek nebo Chomutov.

 

„V těchto menších městech však obvykle zájem o nemovitosti naráží na představy majitelů nemovitostí o ceně, která je velmi navýšena a neodpovídá analýzám obvyklé návratnosti investice," shrnul Břetislav Cieslar, ředitel pro strategii a rozvoj společnosti AAAINDUSTRY.CZ. „Zájem finančních investorů se zvyšuje o už zaběhlé skladové areály. Pokud vyjde analýza návratnosti této investice, investoři velmi rychle přistupují ke koupi. I to svědčí o důvěryhodnosti realitního trhu v Česku jako místa pro velké a dobré investice."

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee