česky - english

Necelá polovina řidičů nepřezula pneumatiky. Hrozbu sankcí nelze z důvodu nejasného znění zákona zcela vyloučit

2011-11-09

PRAHA, 9. listopadu 2011 – Průzkum prokázal, že nově uzákoněnou povinnost používat od listopadu do března zimní pneumatiky ignoruje 42 procent řidičů. Zimní pneumatiky nazují až při prvním sněhu. Nové znění zákona jim zatím nahrává, policisté kvůli dobrým klimatickým podmínkám vozy nekontrolují.

„Novela zákona o silničním provozu trpí několika nedostatky. Například zákon říká, že v případě, že se v zimním období na komunikaci nenachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo to během jízdy vzhledem k povětrnostním podmínkám nelze předpokládat, nemá řidič motorového vozidla povinnost používat zimní pneumatiky. Novela ale nedefinuje, co je myšleno pod pojmem souvislá vrstva sněhu,“ upozornil Jan Vych z advokátní kanceláře Vych&Partners.

Formulace zákonného ustanovení je skutečně neurčitá a lze se domnívat, že ani například odvolání se na informace z předpovědí počasí nebude pro policii postačujícím argumentem. Pokud se tedy počasí prudce mění a řidič nemá na svém voze zimní pneumatiky, lze v zájmu bezpečnosti silničního provozu a v zájmu předcházení nepříjemnostem s policií doporučit s takovým vozidlem nejezdit.

„V případě, že by ze strany řidiče nedošlo k žádnému porušení povinností, nemůže mu být ani uložena žádná sankce. Zákon řidiči nestanovuje povinnost použití zimních pneumatik pro případ, že v zimním období bude jasné počasí s teplotou vzduchu patnáct stupňů nad nulou. Pokud by přesto policista chtěl řidiči uložit pokutu v blokovém řízení, řidič by s takovým postupem neměl souhlasit. V případném přestupkovém řízení nebude problém prokázat, například za použití údajů z meteorologických stanic, že na daném místě vznik souvislé vrstvy sněhu, ledu nebo námrazy nepřicházel v úvahu. Proti rozhodnutí v přestupkovém řízení se lze, na rozdíl od blokového řízení, odvolat k nadřízenému správnímu orgánu, přičemž platí, že o přestupku musí být pravomocně rozhodnuto do jednoho roku od jeho spáchání, jinak se přestupek promlčí a nelze jej už projednat,“ doporučil Jan Vych.

V takovém případě ovšem nelze opomenout riziko, že v případě uznání viny za spáchání přestupku v rámci správního přestupkového řízení mohou kromě uložené pokuty v zákonném rozmezí od 1 500 do 2 500 korun, vzniknout další náklady související s přestupkovým řízením. V blokovém řízení lze uložit za daný přestupek pokutu maximálně ve výši 2 000 korun. Je proto na řidiči, aby zvážil možná finanční rizika.

„Problém ale může vzniknout i v případě, když nehodu způsobí řidič, který na svém voze nemá přezuté pneumatiky, a škoda nepřesáhne sto tisíc korun. V takové situaci lze doporučit sepsat s viníkem dopravní nehody na jakýkoli kus papíru prohlášení, ve kterém viník uvede své identifikační údaje a prohlásí, že způsobil dopravní nehodu tím, že v rozporu se zákonem nepoužil zimní pneumatiky a že souhlasí, aby byla vzniklá škoda hrazena z jeho povinného ručení, a k tomu přiloží svůj podpis. Rovněž lze doporučit dopravní nehodu fotograficky zdokumentovat,“ radí Jan Vych.

Celou výše uvedenou dokumentaci předá řidič, kterému byla dopravní nehodou způsobena škoda, bez zbytečného odkladu pojišťovně. Vzniklá škoda bude následně hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody. Jestliže, takový postup viník nehody odmítne, lze doporučit pro jistotu přivolat policii a pro případ, že by viník z místa nehody ujel, poznamenat si evidenční číslo jeho motorového vozidla. Náklady za policejní výjezd by byl viník nehody povinen uhradit z titulu náhrady škody.

 

 


O advokátní kanceláři Vych&Partners, www.ak-vych.cz

Advokátní kancelář Vych&Partners byla založena počátkem roku 2005. Cílem kanceláře je poskytovat komplexní právní poradenství tuzemské a zahraniční korporátní klientele, které souvisí s realizací jejich obchodních a investičních aktivit.

Kromě hlavního zacílení, kancelář poskytuje právní služby v dalších oblastech, jako jsou občanské právo, právo autorské, řešení právních vztahů k nemovitostem, sporná agenda včetně arbitráže, konkursní právo a ostatní.

Pro možnost poskytnutí komplexního řešení problému úzce spolupracuje kancelář s prověřenými specialisty z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně se soudními exekutory, notáři či odborníky v oblasti ekologického poradenství a ekologických auditů a s dalšími specialisty.

Při poskytování služeb klade kancelář Vych&Partners důraz na komplexní řešení daného problému nejen z hlediska právního, ale i z hlediska daňového s respektováním s tím spjatých ekonomických aspektů.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee