česky - english

Letní dopravní nehody: právním dohrám jde zabránit už na začátku

2010-06-30

PRAHA, 30. června 2010 - Blíží se doba dovolených a tím i zvýšeného provozu na silnicích. Cesty na delší vzdálenosti, nabírání stopařů a převážení zavazadel s sebou nesou zvýšené riziko dopravních nehod a jejich nepříjemného řešení. Mnoho řidičů si přitom neví rady, jak správně postupovat při odhadu škody. Nepříjemnostem však lze zabránit hned na začátku.

„Účastníci dopravní nehody mají v každém případě povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě a po podepsání ho neprodleně předat pojistiteli. Dále by si měli navzájem prokázat svou totožnost a vyměnit údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě. Tento postup by měl být z opatrnosti zachován bez ohledu na odhadovanou výši škody," poradil Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal. V případě, že se později objeví větší škody, než se na první pohled zdálo, slouží tyto údaje ke zpětnému vyrovnání.

Na záznamu o autonehodě by nemělo chybět datum, čas a místo nehody, kontaktní údaje všech zúčastněných, všechny okolnosti nehody a její nákresy. Samozřejmostí jsou podpisy účastníků. Doporučuje se rovněž opatřit si kvalitní fotodokumentaci nehody.

V několika jasně daných případech však předchozí řešení nestačí a je nutné k nehodě zavolat policii. Platí to zejména ve chvíli, kdy škoda na některém z vozidel na první pohled přesahuje sto tisíc korun. Totéž se týká i škody vzniklé na převáženém nákladu. Policie je zapotřebí rovněž v případě, že došlo k poškození majetku třetí osoby. Sami si řidiči neporadí, ani pokud nemohou ihned po nehodě zajistit obnovení plynulého provozu na komunikaci. Obecně platí, že pokud si nejsou účastníci nehody jisti správným postupem, měli by policii zavolat.

„Dojde-li při dopravní nehodě ke zranění osoby, mají účastníci povinnost neprodleně ohlásit dopravní nehodu policii. V prvé řadě však musí zraněnému poskytnout první pomoc a přivolat záchranku. Za škodu na zdraví odpovídá ten účastník dopravní nehody, který ji způsobil. Poškozený účastník ji samozřejmě může vymáhat. Odpovědnosti se v tom případě zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil," popsal Martin Grubner vážnější následky nehody.

Stejné podmínky platí i v případě, že je zraněn spolujezdec-stopař, kterému řidič cestou zastavil. Může však dojít i k nehodě, u níž je škoda částečně zaviněna poškozeným účastníkem. Příkladem je cyklista, který se dostane do kolize s automobilem a nemá na hlavě ochrannou přilbu. „Taková situace může být vyložena jako porušení jeho prevenční povinnosti a ve výsledku může v rozsahu, v němž se podílel na vzniku škody, zakládat jeho spoluzavinění," vysvětlil Martin Grubner.

Časová tíseň při řešení nehody může někdy vést ke snaze vypořádat se finančně na místě, bez výměny nacionálií. „Tento postup může opravdu celou situaci urychlit a zjednodušit. Obecně bych ho však spíš nedoporučil. Může se snadno stát, že si nějaké škody na majetku nebo na zdraví hned na místě nevšimneme. Nicméně pokud mají účastníci dopravní nehody opravdu jistotu, že zjištěné škody jsou úplné a zároveň minimální, lze se takto vypořádat. Pokud však takovouto stoprocentní jistotu nemáme, je vždy jistější, pokud si navzájem sdělíme své údaje a sepíšeme řádný záznam o nehodě. Je důležité vědět, že své údaje jste ze zákona povinni sdělit si na vyzvání vždy," doplnil Martin Grubner.

Může však nastat situace, kdy je všechna snaha o dohodu marná. Pokud ani jedna strana nechce připustit vinu na vzniklé škodě, nezbývá než zavolat policii. Účastníci nehody by si přesto měli takové řešení rozmyslet. Pokud je škoda na první pohled nízká, řešení by je pak ve výsledku přišlo mnohem dráž než při dohodě.

 

O advokátní kanceláři Grubner Legal, www.grubnerlegal.cz

Advokátní kancelář Grubner Legal působí v České republice od roku 1994. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech jejich podnikání jak na území České republiky, tak v zahraničí. Zejména se pak specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, joint-ventures, na fúze a akvizice, zakládání obchodních společností, přípravami developerských projektů, operace na kapitálovém trhu, právní analýzy, zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy a na poradenství ve věcech daňových a finančních. Ve spolupráci s předními exekutorskými kancelářemi zajišťuje vymáhání pohledávek pro klienty. Advokátní kancelář Grubner Legal účinně využívá svých zahraničních poboček, je tedy možné velmi promptně a bez jakýchkoli komplikací zajistit ochranu právních zájmů klienta i v cizině.

Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří jak tuzemské i zahraniční fyzické osoby, tak nadnárodní korporace podnikající zejména v oblasti obchodu, marketingu, bankovnictví, obchodu s cennými papíry, informačními technologiemi, obchodu s nemovitostmi, ale například i ve zdravotnictví.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee