česky - english

ZADA: Osobní přístup finančních úředníků může být matoucí, pozor na soukromé konverzace

2010-06-10

PRAHA, 10. června 2010 - Finanční a daňové kontroly jsou velkým strašákem podnikatelů, je totiž málo těch, kteří se natolik vyznají v postupech finančních úředníků a kteří si vůbec rizika a negativa finančních kontrol uvědomují. Například je velmi důležité uvědomit si a ověřit, kdy vůbec finanční kontrola začíná a kdy končí. S absolvováním kontroly pak ideálně pomůže odborník, který se vyzná nejen v postupech, ale poradí, co by mělo být zahrnuto ve vstupních a konečných protokolech tak, aby vše bylo co nejjednoznačnější. Odborníci varují před další podstatnou okolností: Pozor na soukromé konverzace!

„Po podepsání protokolu o zahájení daňové kontroly doporučujeme plně se věnovat kontrole, nic nepodcenit. V průběhu také může dojít na sepsání protokolu o ústním jednání, kde lze upřesnit postup. Sepisují se všechny podmínky kontroly - co budou úředníci potřebovat, co je podnikatel schopen dodat. Ale je třeba si protokol a jeho znění ohlídat. Setkali jsme se třeba se situací, že podnikatel podepsal dodání určitých dokumentů, které jako daný subjekt neměl povinnost vlastnit. Problém pak nastal, když po něm dokumenty vymáhali, právě proto, že to podepsal v protokolu," uvedl Miroslav Severa, obchodní ředitel společnosti ZADA.

Největším problémem podle zkušeností společnosti ZADA je pak osobní přístup některých finančních úředníků, tedy spíše možnost jejich osobního rozhodování - jeden by položku jako náklad uznal, druhý zase neuznal. U finančních kontrol tak hraje velkou roli přístup každého finančního úředníka. Jednání, které má zákonem stanovená pravidla, takže by se jimi obě strany měly řídit, se kvůli tomu mění v dohadování dvou stran.

„Klientům také vždycky radíme dávat si pozor na soukromé konverzace. Ve své podstatě vše, co klient řekne během finanční kontroly, může být použito proti němu. Takže ve chvíli, kdy je podepsán protokol o zahájení finanční kontroly, je dobré zdržet se soukromých konverzací. Zažili jsme jednou situaci, že jedna klientka v klidu u kafíčka mluvila s finančním kontrolorem a v domnění, že si povídají soukromě, mluvila velmi otevřeně o stavu své firmy. To se opravdu nemusí vyplatit," uvedl Severa.

Odborníci rozhodně doporučují přizvat si k finanční kontrole daňového poradce, vždy je samozřejmě lepší co nejdříve. Poradce se vyzná v chování úřadů, úředníků, zná samozřejmě všechny předpisy a zákony a už od začátku může velmi výrazně pomoci vyhnout se případným problémům. Už u podpisu protokolu o zahájení kontroly ví, které dokumenty budou potřeba a které a jakým způsobem do protokolu zanést, aby výklad byl jednoznačný a nedal se pochopit jinak. Totéž samozřejmě platí o ústním jednání - poradce bude díky zkušenostem lépe vědět, co, kdy a jak říci.

Problém odborníci vidí také v tom, že i když lidé považují výměr daňového doplatku za nesprávný, například příliš vysoký, nepodají odvolání. Před správní soud se dostane jen malé procento případů. „Poplatníci často nemají dost síly, odvahy a finančních možností projít mnohaměsíčním, někdy i roky trvajícím procesem, navíc v situaci, kdy doměřenou daň již stejně museli uhradit. Situaci leckdy hodnotí i s pocitem obav, aby si na ně správce daně nezasednul a nestali se tak na úřadu středem zájmu. Přitom úspěšnost v odvolacích řízeních je značně vysoká, přesahuje 80 procent, což jasně dokládá naše tvrzení o subjektivním rozhodování úředníků," řekl Severa.

Díky nové úpravě se od 1. 1. 2010 situace zlepšila v tom směru, že odvolání proti platebnímu výměru má odkladný účinek a povinnost zaplatit doměřenou daň se odsouvá na okamžik rozhodnutí o odvolání. Otázku trestních postihů řeší orgány činné v trestním řízení a této problematice se věnují advokáti. „Podle statistik každým rokem dochází k podání přibližně 1400 trestních oznámení na chybné doměření doplatku na daních," dodal Severa.

Ze zkušeností společnosti vyplývá, že poplatníci na rozdíl od soudních řízení nevyužívají tak často právní zastoupení daňovým poradcem, ačkoli tento prvek může řízení výrazně zklidnit a přinést konstruktivnější atmosféru do jednání a v důsledku lepší ochranu jejich práv. „U poplatníků ze zkušenosti vnímáme dvě skupiny. Ti, kteří již kontrolu absolvovali, a ti, které dosud nepotkala. Podnikatelé, kteří již v minulosti kontrolou prošli, mají zájem spolupracovat s daňovým poradcem. Ti, kdo kontrolu ještě nezažili, velmi pečlivě zvažují navázání spolupráce. Z toho vyvozujeme, že rizika a negativa plynoucí z daňových kontrol si před kontrolou málokdo uvědomuje," uzavřel Miroslav Severa, obchodní ředitel společnosti ZADA.

 

O společnosti ZADA a.s., www.zadaas.cz

Společnost byla založena daňovými poradci a advokáty s dvacetiletou zkušeností v oboru daňového a procesního práva společně s experty na ekonomiku a obchod. ZADA a.s. zaměstnává, najímá a spolupracuje s řadou daňových poradců a advokátů ve všech regionech České republiky tak, aby byla schopna svou službu poskytnout na nejvyšší možné úrovni před všemi finančními úřady.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee