česky - english

Grubner Legal: Nenechat se napálit znamená důkladně prostudovat smlouvy – zvlášť při koupi dovolených

2010-05-06

PRAHA, 6. května 2010 - Doba dovolených má sloužit k uvolnění a relaxaci, nicméně i tak mohou vzniknout situace, které nejsou příjemné. Hotel neodpovídá obrázku z katalogu, lokalita nemá s popisem z prospektu nic společného a připlacený výhled na moře samozřejmě chybí. To jsou situace, které mohou dovolenou velmi výrazně znepříjemnit. Na obranu odborníci radí: Především si pečlivě přečíst smlouvu s cestovní kanceláří a informovat se na všechny podmínky zájezdu. A v případě nedodržení podmínek ze strany cestovní kanceláře jednat rychle.

„Pokud se stane, že zájezd, hotel, lokalita nebo cokoli dalšího neodpovídá objednanému, tedy tomu, co je sepsaného ve smlouvě a také zaplacené, tak se vyplatí jednat ihned. Zavolat přidělenému delegátovi, nebo přímo zástupci cestovní kanceláře a na vzniklý stav si stěžovat a žádat nápravu. Kontakty, na koho se obrátit, by měla každá cestovní kancelář poskytnout předem. Jedná se většinou o místního zástupce cestovní kanceláře, případně i o místní zastupitelský úřad," uvedl Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal.

Pokud si zákazník nechce kazit dovolenou řešením nedostatků, má lhůtu tří měsíců od skončení zájezdu, během níž může podat stížnost na nedodržení smlouvy. Avšak nejlepší je vždy přijít co nejdříve. V případě, že se zájezd neuskutečnil, se lhůta počítá ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle původní cestovní smlouvy. Po uplynutí této lhůty možnost uplatnit stížnosti zaniká.

Odborníci samozřejmě radí, před každým podepsáním smlouvy ji nejdříve řádně pročíst. V cestovní smlouvě by měla být detailně popsána poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky ubytování. Je-li součástí zájezdu doprava, i ta by měla být detailně popsána - tedy druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku, údaje o trase. Pokud je součástí i stravování, neměl by chybět popis způsobu a rozsahu stravování. A pokud jsou v nabídce další doplňkové výlety, podmínky účasti musí být také součástí smlouvy - výlety jsou třeba podmíněny počtem osob, které se na ně přihlásí, což ve smlouvě musí být specifikováno.

„Navíc musí být ve smlouvě uveden způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky. Pokud cestovní kancelář poruší své povinnosti, má klient právo hned se proti tomu ohradit. V každém případě se vyplatí nic nenechat náhodě a vše zdokumentovat pro případné další řešení problému. Například špatný pokoj nebo lokalitu si nafotit, případně místního delegáta rovnou přivést na místo a vše mu ukázat. Tak se dá předejít pozdějším nesrovnalostem," doplnil Grubner.

Každá cestovní kancelář odpovídá za porušení závazků, které vyplývají z uzavřené cestovní smlouvy. A to i v případě, pokud jde o služby, které pro cestovní kanceláře zajišťuje subdodavatel. V případě, že cestovní kancelář poruší podmínky stanovené ve smlouvě, nebo je v daném rozsahu nedodrží, může klient okamžitě odstoupit od smlouvy. Cestovní kancelář je pak povinna vrátit klientovi peníze za zájezd a nemá ani nárok na jakékoli odstupné. Klient má v takovouto chvíli dokonce stále právo na odškodné, pokud by ho vzniklá situace výrazně poškozovala.

„Pokud služby, prostředí nebo cokoli dalšího nevyhovuje smluveným podmínkám, je cestovní kancelář povinna toto hned napravit, případně vyrovnat cenový rozdíl, pokud je klient nucen využít levnější služby, než si sjednal. Jestliže zákazník nechce na nabízené opatření v případě problému přistoupit, má cestovní kancelář povinnost klientovi vrátit rozdíl v ceně," uzavřel Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal.

 

O advokátní kanceláři Grubner Legal, www.grubnerlegal.cz

Advokátní kancelář Grubner Legal působí v České republice od roku 1994. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech jejich podnikání jak na území České republiky, tak v zahraničí. Zejména se pak specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, na fúze a akvizice, zakládání obchodních společností, na přípravy developerských projektů, operace na kapitálovém trhu, právní analýzy, zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy a na poradenství ve věcech daňových a finančních. Ve spolupráci s předními exekutorskými kancelářemi zajišťuje vymáhání pohledávek pro klienty. Advokátní kancelář Grubner Legal účinně využívá svých zahraničních poboček, je tedy možné velmi promptně a bez jakýchkoli komplikací zajistit ochranu právních zájmů klienta i v cizině.

Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří jak tuzemské a zahraniční fyzické osoby, tak nadnárodní korporace podnikající zejména v oblasti obchodu, marketingu, bankovnictví, obchodu s cennými papíry, informačními technologiemi, obchodu s nemovitostmi, ale například i ve zdravotnictví.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee