česky - english

Mašek advokáti: Outsourcovat pohledávky se vyplatí – vyjde to levněji a profesionál si s dlužníkem lépe poradí

2009-10-20

PRAHA, 20. října 2009 - V oblasti vymáhání pohledávek se šíří spousta mýtů a pověr. Ta nejrozšířenější fáma se týká ceny. Pokud se vymáhání pohledávek svěří profesionálům, tedy najme se společnost specializující se na tuto oblast, je sjednaná odměna hrazena pouze z vymožené výše pohledávek. Odměna z vymoženého se pak odvíjí od velikosti pohledávky, jejího stáří a komplikovanosti vymáhání a pohybuje se v rozmezí jednotek až několika desítek procent.

„Bez konkrétního určení balíku pohledávek se špatně určuje výše odměny, která je rozumná. Selským rozumem lze dovodit, že pokud agentura požaduje například dvacet a více procent za vymáhání mladé a bonitní pohledávky, není něco v pořádku," řekl Petr Mašek, společník a advokát kanceláře Mašek advokáti. „Na druhou stranu, pokud by šlo o velmi starou pohledávku před koncem promlčecí lhůty, byla by taková odměna patrně v pořádku. Seriózní partner by také měl požadovat odměnu pouze z vymoženého, ať již částečně nebo z úplně vymožené pohledávky."

Prodat pohledávku se vyplatí ve chvíli, kdy jsou peníze potřeba rychle, firma potřebuje zrychlit cashflow a nemá čas na vymáhání dluhu. Prim tedy hraje rychlost, až pak suma, kterou získá odprodejem. Další možností je outsourcovat vymáhání pohledávky. Je to časově trochu náročnější způsob, ale většinou zase výhodnější v množství vymožených prostředků.

„Když je případ postoupen advokátní kanceláři či jiné specializované firmě, dlužník se většinou zalekne a začíná jednat. Častou chybou při vymáhání pohledávek je i nedůslednost odpovědných zaměstnanců. Specializované firmy mají týmy zkušených lidí, kteří se věnují určitým zakázkám. Specializované firmy mají technologické zázemí, vyškolené profesionály, pravidelná školení o novinkách a průběžně a nepřetržitě zpracovávají informace z terénu," doplnil Mašek.

První kroky odborníka vedou ke kontaktování dlužníka a k realizaci osobní návštěvy. Většina dlužníků není v pracovní době lehce dosažitelná a mnoho lidí má čas pouze ve večerních hodinách, často jen o víkendu. Návštěvy během víkendových dní jsou velmi užitečné. Další skupinou jsou ti, kteří pracují v zahraničí a vracejí se do Česka pouze na velmi krátkou dobu. Pro běžnou firmu by tak bylo zabezpečení personálního obsazení týmu věnujícího se vymáhání pohledávek velmi nákladné.

„Pokud firmy, ale i jednotliví podnikatelé zvažují svěření pohledávky externí firmě, doporučuji si advokátní kancelář nebo agenturu důkladně prověřit. Důležité je projít si jejich reference. Nejen ty, které společnost představuje na svých webových stránkách. Vyplatí se věnovat čas osobnímu kontaktu s některými klienty, potvrdit si reference. Není od věci, aby smluvní dokumenty prostudoval i právní zástupce," doporučil Mašek.

Procento úspěšného vymožení pohledávky samozřejmě závisí na několika faktorech. Například jde o stáří pohledávky, charakter obchodu, ze kterého pohledávka vznikla, či její zajištění. Dále do hry vstupuje sociální struktura dlužníků, rychlost procesu vymáhání, důslednost a veškeré předchozí kroky. Ale rozhodně neplatí, že stáří pohledávky automaticky znemožňuje její vymožení. Velmi časté jsou rovněž obavy firem, zda jejich pohledávky jsou natolik vysoké, aby pro vymáhající specialisty byly zajímavé. Každá výše se vymáhá, spodní hranice neexistuje. Naopak velmi důležitý je při vymáhání pohledávek čas.

 

O advokátní kanceláři Mašek advokáti, s. r. o.

Advokátní kancelář vznikla jako advokátní kancelář JUDr. Marta Ustrnulová v roce 1990. Později se připojila Mgr. Šimona Mašková a nakonec JUDr. Petr Mašek. Spojením dlouholeté praxe JUDr. Marty Ustrnulové a Mgr. Šimony Maškové spolu s JUDr. Petrem Maškem vznikla Ustrnulová, Mašek a spol., následně Mašek a spol. a nakonec Mašek advokáti, s. r. o. Od počátku činnosti se věnovali restitučním případům, obchodnímu právu, pracovnímu právu, autorskému právu a ochraně osobnosti. JUDr. Petr Mašek zúročil své zkušenosti z mezinárodního obchodu v obchodních případech, společenstevním právu a při vymáhání pohledávek z mezinárodního pojištění podnikatelských rizik.

Spolupráce s londýnskými advokátními kancelářemi a kolegy z Nizozemska, Belgie, USA, Kanady a Německa se prolíná celou historií advokátní kanceláře Mašek advokáti, která tak zúročuje praxi Mgr. Šimony Maškové a JUDr. Petra Maška ve Velké Británii. V posledních pěti letech se advokátní kancelář profiluje jako specialista na vymáhání pohledávek velkých objemů, tedy kombinací systémového zpracování a individuálního přístupu.

Z prolnutí zahraničních kontaktů, obchodního práva a práva nemovitostí se vyvinuly dva produkty – úplné právní zázemí pro realitní kanceláře a komplexní právní a poradenský servis pro zahraniční investory na českém realitním trhu. Nevyhnutelně k této oblasti patří i agenda obchodního práva a práva obchodních společností, jakož i poskytování služeb business centra pro investory. Obchodní život společností zaštiťuje advokátní kancelář Mašek advokáti také svým oddělením pracovního práva.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee