česky - english

Ušetřit na úschově peněz se nevyplatí – škody mohou dosáhnout statisíců i milionů korun

2009-04-22

PRAHA, 22. března 2009 – Realitní krize vybízí k větší ostražitosti při uzavírání smluv o převodu nemovitostí a ochraně kupní ceny. Riziko krachu realitních kanceláří stoupá. Odborníci už řadu let upozorňují na nedostatečnou legislativní úpravu podnikání v realitní branži. Výzvy k opatrnosti jsou nyní ještě naléhavější. Ať už rezervační poplatky či samu kupní částku by měli kupující skládat jen u renomovaných realitních kanceláří se zvláštním svěřeneckým účtem, u advokátních firem či notářů. 

„Advokát je navíc z titulu své praxe povinně profesně pojištěný na škodu způsobenou výkonem advokacie – minimálně na jeden milion korun. Zejména zavedené advokátní kanceláře mívají odpovědnostní pojištění mnohem vyšší – až na 70 milionů korun. Na požádání předloží certifikát. Pojištění odpovědnosti je podstatné pro případ, že by došlo k profesní chybě, například k chybnému posouzení splnění podmínek uvolnění úschovy, chybnému odeslání prostředků a podobně,“ popsala Šimona Mašková, advokátka a společnice kanceláře Mašek advokáti.

Notáři a advokátní kanceláře, které se specializují na právo nemovitostí, vedou účty úschov, jež dovolují identifikaci jednotlivých složitelů. Znamená to, že ačkoli je účet veden na notáře nebo advokáta, který má k penězům dispoziční právo, jsou prostředky na účtu identifikovány jako klientovy peníze. Tímto způsobem jde na složenou částku uplatnit v plné míře pojištění vkladů pro případ krachu banky do výše ekvivalentu 50 tisíc eur pro jednoho vkladatele u jedné banky. Složitel a příjemce vkladu by měli mít jasno, do kterého momentu jsou peníze považovány za majetek složitele – tedy toho, kdo například nemovitost kupuje – a od kterého okamžiku jsou již v majetku příjemce vkladu, obvykle prodávajícího. To je upraveno smlouvou o úschově. 

Stále stoupající strach z nedostatečné legislativní úpravy realitního podnikání a též finanční problémy mnoha realitních kanceláří vedou k intenzivním obavám z krachu některých z nich a z možného poškození jejich klientů. „Pokud chce klient složit peníze u realitní kanceláře, důrazně doporučuji ověřit si pojištění svěřeneckých účtů. AAABYTY.CZ mají například uzavřeno pojištění za škodu do výše 17 milionů a pojištění za cizí věci převzaté – tedy právě svěřenecký účet – do v Česku maximální výše 15 milionů korun. Na svěřenecký účet dávají peníze kupující a zůstávají tam až do převodu nemovitosti na katastru,“ připojil se s varováním ředitel realitní kanceláře AAABYTY.CZ Aleš Budín.

Cena za úschovu u notářských či advokátních kanceláří navíc navzdory vžitému omylu nedosahuje nijak astronomických cifer. Notářský tarif je závazný. Advokáti se mohou odchýlit od advokátního tarifu a sjednat individuální smluvní podmínky. Tarif se odvíjí od výše složené částky. Například za notářskou úschovu dvou milionů korun zaplatí klient 7600 korun bez DPH. U jiných schovatelů se může setkat s ceníkovými poplatky stanovenými podle pásem. Pak může cena klesnout až o pětinu nebo je strop pro vyšší úschovy limitován.

„Specializovaná advokátní kancelář na převody nemovitostí má vyvinutý kvalitní systém nakládání s uschovanými prostředky, aby se vyloučila chybovost. Lze uvést metodu čtyř očí, tedy dvojité kontroly splnění podmínek uvolnění prostředků a dvojité kontroly natipování příkazu k úhradě, metodu dodržení termínu uvolnění úschovy po splnění podmínek a v neposlední řadě i metodu stanovení podmínek pro uvolnění peněz tak, aby nedošlo k pochybnostem. Některé advokátní kanceláře jsou certifikovány ISO právě pro takové procesy,“ shrnula Šimona Mašková, advokátka a společnice kanceláře Mašek advokáti.


O advokátní kanceláři Mašek advokáti, s. r. o.

Advokátní kancelář vznikla jako advokátní kancelář JUDr. Marta Ustrnulová v roce 1990. Později se připojila Mgr. Šimona Mašková a nakonec JUDr. Petr Mašek. Spojením dlouholeté praxe JUDr. Marty Ustrnulové a Mgr. Šimony Maškové spolu s JUDr. Petrem Maškem vznikla Ustrnulová, Mašek a spol., následně Mašek a spol. a nakonec Mašek advokáti, s. r. o. Od počátku činnosti se věnovali restitučním případům, obchodnímu právu, pracovnímu právu, autorskému právu a ochraně osobnosti. JUDr. Petr Mašek zúročil své zkušenosti z mezinárodního obchodu v obchodních případech, společenstevním právu a při vymáhání pohledávek z mezinárodního pojištění podnikatelských rizik.

Spolupráce s londýnskými advokátními kancelářemi a kolegy z Nizozemska, Belgie, USA, Kanady a Německa se prolíná celou historií advokátní kanceláře Mašek advokáti, která tak zúročuje praxi Mgr. Šimony Maškové a JUDr. Petra Maška ve Velké Británii. V posledních pěti letech se advokátní kancelář profiluje jako specialista na vymáhání pohledávek velkých objemů, tedy kombinací systémového zpracování a individuálního přístupu.

Z prolnutí zahraničních kontaktů, obchodního práva a práva nemovitostí se vyvinuly dva produkty – úplné právní zázemí pro realitní kanceláře a komplexní právní a poradenský servis pro zahraniční investory na českém realitním trhu. Nevyhnutelně k této oblasti patří i agenda obchodního práva a práva obchodních společností, jakož i poskytování služeb business centra pro investory. Obchodní život společností zaštiťuje advokátní kancelář Mašek advokáti také svým oddělením pracovního práva.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee