česky - english

Naše služby

Strategické PR poradenství - spolupráce na přípravě PR plánu a témat, která budou kopírovat obchodní zájmy klienta. Více v sekci PR poradenství.

 • Analýza cílů společnosti
 • Generování zajímavých témat ke komunikaci
 • Sestavení komunikační strategie
 • Výběr nejvhodnějších komunikačních nástrojů
 • Komunikace s klíčovými novináři

Příprava tiskových materiálů a jejich prezentace

 • Tiskové zprávy
 • Příprava textů na objednávku či PR článků
 • Příprava článků do personálních rubrik
 • Tisková vyjádření
 • Rozhovory
 • Články
 • Media Kit - příprava podrobných informačních materiálů o klientovi pro média

Komunikace a vztahy s médii - media relations - prosazování témat určených klientem - mediální lobbing, tedy intenzivní komunikace s klíčovými novináři za účelem ovlivnění jejich pohledu na danou problematiku.

 • Proaktivní PR - distribuce tiskových zpráv, zpětné kontaktování obeslaných novinářů a prosazování vybraného tématu, reakce na požadavky novinářů, doporučování nových témat vhodných k medializaci
 • Reaktivní PR - vytvoření mediálního mostu mezi novinářem a klientem, odpovídání na dotazy novinářů na základě informací schválených klientem, prezentace klienta přesně v linii dohodnuté komunikační strategie, zajišťování stálého servisu pro klienta i novináře.

Mediální tréninky a školení v oblasti komunikace - průprava zástupců společnosti pro komunikaci s médii. Více v sekci Mediální tréninky.

Pořádání speciálních akcí - tiskové konference, setkání s novináři a opening akce pro posílení komunikace s cílovými skupinami - zajistíme návrh setkání, realizaci, prostory, pozvánky, ověření účasti a doprovodné PR, vyhodnocení akce pro klienta.

Marketingová podpora - zajistíme texty na letáky, na propagační materiály všeho druhu, poradíme s interní publikací či webovými stránkami.

Monitoring médií - každodenní sledování relevantních médií a okamžité informování klienta o klíčových událostech z jeho oboru, sledování a analýza publicity klienta.

Krizová komunikace - mediální příprava přímo na míru vzniklé situaci, vypracování krizového manuálu, formulace klíčových sdělení, poskytujeme 24hodinový servis.

<< zpět nahoru


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee