česky - english

Kontakt

NEED4CONNEXIONS, s.r.o.

Za společnost NEED4CONNEXIONS s.r.o., IČO: 28523571, sídlo: Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 1133/32, PSČ 13000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147835, je oprávněn jednat jediný jednatel společnosti, a to Ing. Michaela Rulíšková. Jiné osoby jsou z jednání za společnost vyloučeny, vyjma případů, kdy jsou společností NEED4CONNEXIONS s.r.o. písemně zmocněny k provedení jednotlivého a konkrétního právního úkonu.

Kontaktní telefon: Michaela Rulíšková, +420 602 623 030
E-mail: ruliskova@n4c.cz


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee