česky - english

Bezpečnost Jeleního loje Princezna potvrdil i pro roční děti Státní zdravotní ústav – splňuje české i evropské předpisy

2019-02-18

PRAHA, 18. února 2019 – Státní zdravotní ústav čerstvě vydaným certifikátem opět potvrzuje, že Jelení lůj Princezna je bezpečný pro děti od jednoho roku a je nezávadný. V právě uděleném certifikátu mimo jiné stojí: „Výrobek nepředstavuje riziko dráždění, senzibilizace ani jiných toxikologicky nežádoucích účinků.“

V roce 2017 tradiční český výrobce Detecha uvedl na trh produkt Jelení lůj Princezna. Ještě před začátkem prodeje si nechal pro tento balzám na rty ověřit od Státního zdravotního ústavu bezpečnost výrobku pro zdraví osob od jednoho roku. Detecha získala kladné hodnocení, které jen potvrdilo dlouhodobé zásady novoměstského družstva.

„Tvrzení, o tom, že náš výrobek je vysoce nebezpečný, které se objevilo v médiích, nás samozřejmě velmi rozčílilo. Už 65 let se snažíme udržet kvalitu našich ryze českých výrobků na vysoké úrovni. Na všechny naše výrobky máme předepsané certifikáty a jako výrobce kosmetických výrobků dodržujeme veškeré zákonné normy, hygienická pravidla a dbáme na zdravotní nezávadnost výrobků,“ řekla Jana Nýčová, předsedkyně Detechy.

Detecha se obrátila na Státní zdravotní ústav znovu minulý týden, aby získala další, čerstvou atestaci pro balzám na rty Jelení lůj Princezna a ubezpečila tím své odběratele, zákazníky i širokou veřejnost o nezávadnosti výrobku. Výsledkem atestace bylo vydání certifikátu, k němuž minulý týden připojil svůj podpis ředitel ústavu MUDr. Pavel Březovský, MBA. V uděleném certifikátu se píše: Nejsou známy žádné překážky proti uvedení výrobku na trh České republiky a ostatních členských zemí ES a proti jeho vývozu.“

Jelení lůj Princezna tedy opakovaně obstál při odborném posuzování a hodnocení své bezpečnosti a nezávadnosti, vyhovuje všem normám. „Produkt splňuje platné právní předpisy jak evropské, tak i ty přísnější české. Pokud jde o Evropskou unii, tak je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích,“ shrnula Jana Nýčová.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee