česky - english

Nákup auta na firmu s sebou nese složitou administrativu. Operativní leasing může být zajímavou alternativou

2017-10-11

PRAHA, 11. října 2017 – Nejen začínající podnikatelé často nemají na nákup nového auta dostatek volných financí. I z daňového hlediska může být výhodnější koupit vůz na splátky. Výhody i nevýhody finančních či operativních leasingů a spotřebitelských úvěrů jsou v poslední době velmi diskutovaným tématem. Značné rozdíly jsou i v samotném zaúčtování a s tím spojené administrativě. Navíc se koupě nového vozu podnikatelům ne vždy vyplatí. Zajímavou alternativou může být v mnoha směrech operativní leasing.

„V případě koupě auta, jehož cena je vyšší než 40 tisíc korun, je toto auto zařazeno do dlouhodobého hmotného majetku. Ať už jde o koupi z vlastních zdrojů nebo na úvěr je takový automobil zařazen do druhé odpisové skupiny s dobou trvání odepisování pět let. Odepisovat lze dvojím způsobem: zrychlenými nebo rovnoměrnými odpisy. Častěji se využívá zrychlených odpisů, kdy se v prvním roce odepíše, tedy zařadí do nákladů, jedna pětina pořizovací ceny. U operativního leasingu jsou daňovým nákladem splátky nájemného. U finančního leasingu je nákladem takzvané časově rozlišené nájemné. To je částka, která je rozpočítána na jednotlivé měsíce v roce z celkového nájemného včetně akontace,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společností TaxVision a eDaně.

Dalším z rozdílů mezi finančním, operativním leasingem a úvěrem je způsob uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty. Při koupi automobilu od plátce daně, obdrží kupující daňový doklad a nárokuje v okamžiku zakoupení vozu daň z přidané hodnoty v celé výši. U finančního leasingu jsou datem uskutečnění zdanitelného plnění vždy data jednotlivých splátek podle splátkového kalendáře. V případě operativního leasingu je daň z přidané hodnoty také obsažena v pravidelné měsíční splátce. Podnikatel tedy může nárokovat vrácení daně z přidané hodnoty ze splátek i v tomto případě.“ popsala Blanka Štarmanová.

U operativního leasingu může být pro podnikatele lákadlem neustále obnovovaný vozový park, bez starostí o servis a náročnou administrativu. Provozovatelem vozidla je po celou dobu leasingová společnost a nájemce se ani po ukončení smluvního vztahu s leasingovou společností nestane majitelem vozidla. Povinností nájemníka je pouze platit měsíční poplatek ve stanovené výši. Silniční daň, pojištění a často i základní servis jsou v tomto poplatku již zahrnuty. „Tento měsíční poplatek může podnikatel zahrnout do nákladů na podnikání. I u auta na operativní leasing je možné zařadit do nákladů všechny výdaje související s užíváním takového automobilu. Paušální výdaje na takové auto uplatnit nelze,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Na rozdíl od operativního leasingu se při koupi vozu na úvěr stává podnikatel vlastníkem vozidla a to okamžitě. U finančního leasingu se kupující také stává vlastníkem vozidla, ale až po skončení smluvního vztahu tedy po zaplacení všech smluvených splátek. Právě u takového auta, které je zařazeno do majetku podnikatele je možné uplatnit paušální výdaje. „Paušální výdaje na auto může uplatnit každý podnikatel lze je však uplatnit na maximálně tři auta v majetku podnikatele. Základní výše paušálu je 5000 korun za rok na auto, zahrnují však pouze náklady na pohonné hmoty a parkovné. Vyplatí se tedy podnikatelům, u kterých tyto výdaje 5000 korun měsíčně nepřesáhnou. Velkou výhodou je i menší administrativní náročnost,“ uvedla Blanka Štarmanová.

 

Ve chvíli, kdy je auto využíváno k podnikání, je jeho provozovatel navíc povinen odvádět silniční daň podle zákona o silniční dani. Za osobní vůz se silniční daň platí podle zdvihového objemu v cm3. Výše této daně za rok se pohybuje mezi 1200 korun a 4200 korun. Nové automobily mohou uplatnit slevu na dani po dobu 108 měsíců od první registrace vozidla. Naopak auta s první registrací před posledním prosincem roku 1989 mají sazbu daně zvýšenou o 25 procent. Od silniční daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický, hybridní pohon nebo používají jako palivo zkapalněný ropný plyn  nebo stlačený zemní plyn. Povinnost odvádět silniční daň neplatí také pro vozidla, která jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzinu a ethanolu 85. U operativního leasingu bývá silniční daň již zahrnuta v měsíčním nájemném,“ doplnila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společností TaxVision a eDaně.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: n4c@n4c.cz


beee